ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Od října začaly ve škole pracovat zájmové útvary - kroužky, ve kterých nabízíme našim žákům možnost aktivně trávit svůj volný čas.
V tomto školním roce si žáci mohou vybrat z této nabídky :

Název kroužku Vedoucí
Výtvarný kroužek Mgr. Zuzana Valová
Sborový zpěv Mgr. Dita Gužíková
Keramika Mgr. M.Děcká, Mgr. Petra Fárniková
Odbíjená Mgr. Zbyněk Kocurek
Pohybové hry Mgr. D. Křištofová
Valašský V. Podešvová
Sportovní gymnastika p. Cvernová
Stolní tenis Jiří Vala
Taneční p. Huňařová, p. Stromšíková
Klasické lyžování P. Sobková

Dále mají žáci možnost navštěvovat fotbalový oddíl TJ Sokol, výtvarný kroužek Šikula a rybářský kroužek, které v naší škole pořádá SVČ Rožnov p.R.
Ve škole je také zřízeno odloučené pracoviště ZUŠ Rožnov p.R., kde se žáci učí hře na dechové nástroje, klávesy a akordeon.
 

 

p. Huňařová, p. Stromšíková

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode