Historie

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA HORNÍ BEČVĚ

Školní vyučování začalo asi v roce 1792, vyučovalo se v soukromém stavení. Škola byla vystavěna brzy po r.1792 nákladem náboženského fondu a jím vydržována.Prvním učitelem byl ustaven Josef Piš, rodem ze Starého Jičína - dekret ze dne 27.10.1796. Učitel za svou práci nedosával žádný honorář, na stravu a otop mu přispívali rodiče žáků, jeho další povinností bylo hrát v kostele na varhany. Učitel Piš vykonával tuto práci sám, protože podle tehdejšího nařízení byli "jen na půl hodiny v okolí školního rodiče povinni dítky do školy posílati, vzdálenější byli od této povinnosti osvobozeni".
Když učitel Piš nebyl už pro stáří schopen práce dobře zastávat, dostal pomocníka - podučitele, kterého sám platit a živit musel. Byl jím Ingác Hrčka, rodem z Kopřivnice, v letech 1836 - 1839.
Výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 11.6.1883 byla jednotřídní obecná škola rozšířena na dvojtřídní. Pro jednu třídu a byt podučitele byli najaty místnosti u pana Františka Maliny čp.56. Roku 1893 byla škola rozšířena na trojtřídní.
Aby žáci u údolí Kněhyně nemuseli chodit daleko do školy "U kostela", bylo 15.1.1913 projednáno zřízení školní expozitury v Kněhyních "Na Kozulách" v domě čp. 25. Vyučování bylo zahájeno v květnu 1915 a v letech 1915 - 1916 zde 2x týdně docházel učitel Miroslav Horečka. Škola byla součástí školy "U kostela".
Po řediteli Krčovi nastoupil jako správce školy v roce 1920 Rudolf Měkota, v roce 1924 Josef Lopour.
V roce 1922 byl velký počet dětí, a proto se začalo uvažovat o postavení měšťanské školy. Na 29.6.1927 byla svolána schůze do hotelu Bečva na Prostřední Bečvě. Zúčastnili se jí zástupci obcí Hutisko, Solanec, Horní a Prostřední Bečvy. K žádné dohodě nedošlo, ale byly aspoň vytypovány pozemky.

1927

Založen Masarykův školní fond Valašska.

6. 3. 1828

Jednání o udělení povolení ke stavbě nové školy.

18.2.1929

Měšťanská škola ponese název "Jubilejní měšťanská škola Masarykova".

12.5.1929

Vypsána soutěž na stavbu.

20.8.1929

Vytýčení stavby 13.10.1929 položen základní kámen ke stavbě měšťanské školy.
(V pamětní listině s podpisy funkcionářů jsou uvedena slova Františka Palackého :"V práci a vědění je naše spasení".)

19.9.1930

Kolaudace měšťanské školy.

16.11.1930

Slavnostní otevření "Jubilejní měšťanské školy T.G.Masaryka". Prozatimním ředitelem jmenován Václav Hlavatý.
V obvodu měšťanské školy bylo 623 dětí.

16.5.1931

Povolena zatimní pobočka při I. třídě.

1.9.1931

Otevřena II. třída měšťanské školy.

28.7.1932

Povoleno otevření III. třídy měšťanské školy, a tím se škola stala úplnou.

1931 - 1932

Připojena ke správě měšťanské školy také škola obecná "U kostela", od roku 1940 opět rozdělena.

1935

Název Újezdní měšťanská škola (pro Horní a Prostřední Bečvu).

1.11.1940

Přemístěna Živnostenská pokračovací škola z Mečůvky do měšťanské školy.

1941

Název Hlavní škola.

30.7.1941

Zrušena Živnostenská škola, přidělena k Rožnovu.

14.8.1941

Z měšťanské školy se stala škola výběrová - čtyřtřídní, po 5. ročníku obecné školy.

1940 - 1941

Měla škola 8 tříd ( 3 kmenové, 5 paralelních ).

1941 - 1942

Přibyla 4. kmenová třída.

16.11.- 4.12.1944

Obsazena trestným oddílem německé armády, vyučování přerušeno.

1945 - 1946

Zřízen jednoroční učební kurs ( JUK ).

1948

Název Střední škola v Horní Bečvě.

1953

Název Osmiletá střední škola v Horní Bečvě.

1958

Název Základní devítiletá škola v Horní Bečvě.

 

Název Základní škola v Horní Bečvě.

1992

Název Základní škola T.G.Masaryka v Horní Bečvě.

2006

Název Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Horní Bečva, okres Vsetín.

 


OPRAVY A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY

1978

 Započata výstavba školní jídelny a kotelny, provoz zahájen 1981.

1981 - 1983

Generální oprava školy (žáci vyučováni na MNV, v Mečůvce v zařízení Urxových závodů, sborovna v požární zbrojnici apod.).

1985 - 1988

Přístavba učebnového pavilonu a pavilonu vedení.

1995 - 1996

Oprava střechy nad pavilonem vedení, přístavba dvou tříd v pavilonu vedení.

2000

Sanace zdí v suterenu hlavní budovy, oprava tělocvičny.

2001

 Výměna oken v hlavní budově,zahájena stavba vstupního pavilonu a sportovní haly.

2006

Generální oprava budovy školní jídelny, výměna oken v učebnovém pavilonu, zřízení 3 kotelen na plyn (místo centrální kotelny na tuhá paliva ).

 


ŘEDITELÉ ŠKOLY

Václav Hlavatý

1930 - 1938

Oldřich Otáhal

1939

Petronila Vašková

1940

Adolf Pikulík

1941

Miroslav Zajíc

1941

Bohumil Řezníček

1942

Josef Juříček

1943

Bohumil Řezníček

1944

František Buzek

1944 - 1946

Bohumil Řezníček

1946 - 1952

Rudolf Měkota

1952 - 1969

Jan Fojtík

1969 - 1975

Stanislav Skýpala

1975 - 1991

Jarmila Janíková

1991 - 1997

Jan Děcký

1997 - dosud

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode