VedoMosty 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 pokračoval projekt vedoMosty - ukažme, co víme. Žáci a učitelé z obou škol setkali 2x.

19. března se v rámci projektu utkali naši žáci v turnaji v minikopané, žáci 6. – 8. ročníků psali testy z anglického jazyka a matematiky.

V matematice a v anglickém jazyce vyhráli naši žáci 6. a 8. ročníku, družstvo 7. třídy skončilo na 2. místě. Družstvo chlapců v minikopané obsadilo taktéž 2. místo.

30. dubna roku 2019 na Horní Bečvě. Žáci 6., 7.  a 8. tříd si změřili své znalosti z přírodopisu a fyziky. Součástí setkání byl i  turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnili dva žáci z Lietavské Lúčky a osm žáků z Horní Bečvy. Všichni účastníci dostali svačinu a oběd. Při závěrečném vyhodnocení testů i turnaje předal Bc. Rudolf Bernát, starosta obce, vítězným týmům ceny a diplomy, stolní tenisté obdrželi cenu a diplom.

Zpráva a výsledky ZDE

FOTO ZDE

_________________________________________________________-

Vedomosty 11. 5. 2017

Zpráva ZDE

Fotogalerie: VedoMOSTY

VEDOMOSTY 2017

Informace ze setkání 26. 4. 2017 ZDE
FOTO ZDE
 
_________________________________________________________________________

Naše škola se účastní projektu „VedoMOSTY – ukážeme, čo vieme“, který probíhá ve spolupráci se ZŠ Lietavská Lúčka (okres Žilina).
Tento projekt se zaměřuje na porovnání znalostí žáků 2. stupně v předmětech anglický jazyk, přírodopis, fyzika a matematika.
Součástí tohoto projektu jsou sportovní aktivity (např. stolní tenis, malá kopaná ), dopravní výchova, problematika finanční gramotnosti
a prezentace žáků našich škol k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy.
Kromě těchto aktivit proběhnou společná setkání učitelů i žáků a výlety do okolí obcí.
Garantem tohoto projektu jsou obce Lietavská Lúčka a Horní Bečva.

Aktivity v Lietavské Lúčce:

1. setkání - VedoMOSTY

2. setkání - VedoMOSTY

3. setkání - VedoMOSTY

Dopravní výchova

 

Aktivity v Horní Bečvě:

1. setkani_VedoMOSTY

2. setkani-VedoMOSTY.pdf (464359)

3.setkani-VedoMOSTY.pdf (496470)

Vedomosty_Cyril a Metoděj.pdf (674993)

Turnaj v kopané

 


Ve spolupráci se slovenskou ZŠ Lietavská Lůčka se žáci naší školy účastnili také projektu Tradice očima dětí.

Tradice očima dětí

Upravit text
 
 
 

_______________________________________________________

Cyril a Metoděj - test

Cyril a Metoděj - prezentace

_______________________________________________________

Upravit text
 
 
 

Fotografie z projektu VedoMosty a Tradice očima dětí

Soutěže Lietavská Lúčka

Vedomosty - testování žáků

Rekonstrukce učebny F-CH

Cyril a Metoděj

Řemesla

Turnaj v kopané

Dopravní výchova

 

První setkání v rámci příhraničního programu
VedoMOSTY- ukážme, čo vieme - Horní Bečva


Ve čtvrtek 27. února 2014 se uskutečnilo v Horní Bečvě první setkání našich
žáků a žáků ze základní školy Lietavská Lůčka ze Slovenska v rámci projektu
příhraniční spolupráce pod názvem VedoMOSTY. Autobus s 30 žáky ze Slovenska
zastavil před naší školou v Horní Bečvě v 8,00 hodin.
Žáci se převlékli a v 8,30 zahájil naše setkání v tělocvičně starosta
Mgr. Oldřich Ondryáš. Ředitel naší školy Mgr. Jan Děcký žáky i doprovod také
přivítal a seznámil je s harmonogramem. V rámci programu vystoupil pěvecký sbor
Skřivani pod vedením Mgr. Dity Gužíkové. Po zahájení se žáci odebrali pod
vedením svých hostesek do jednotlivých tříd, kde se psaly jednotlivé testy.
Cílem dnešního setkání bylo porovnání znalostí z anglického jazyka a
přírodopisu. 20 žáků z Lietavské Lúčky a 20 žáků z naší školy si nejprve porovnali
znalosti z anglického jazyka, kde psali test a součástí byl i poslech.
Na sestavení testů se podílela Mgr. Dita Gužíková, která vypracovávala testy
pro 6. a 7. ročník, Mgr. Markéta Fárková vypracovala testy pro 8. a 9. třídu. Testy
byly konzultovány s Mgr. Verou Hubočanovou, učitelkou anglického jazyka v
Lietavské Lúčke. Za každý ročník soutěžilo pět žáků z Horní Bečvy a pět žáků z
Lietavské Lúčky. V 6. ročníku zvítězili žáci z Horní Bečvy, v 7. třídě dosáhly obě
školy stejný počet bodů. V 8. a 9.ročníku vyhráli žáci z Lietavské Lúčky.
Výsledky z anglického jazyka:

Ročník ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva ZŠ Lietavská Lúčka
6. 60 bodů 54 bodů
7. 59 bodů 59 bodů
8. 49 bodů 54 bodů
9. 52 bodů 55 bodů


ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva ZŠ Lietavská Lúčka
6. ročník 60 bodů 54 bodů
7. ročník 59 bodů 59 bodů
8. ročník 49 bodů 54 bodů
9. ročník 52 bodů 55 bodů
Testy z přírodopisu (biológie) vypracovala Mgr. Marcela Hodaňová z Horní
Bečvy a konzultovala je s Ing. Oľgou Bogovou , která je přeložila do slovenského
jazyka. Protože učivo je v jednotlivých ročnících rozdílné, bylo vytvoření testů
naročnější. V 6. a 9. ročníku dosáhli žáci obou škol stejný počet bodů, v 7. třídě
zvítězili žáci z Lietavské Lúčky a v 8. ročníku zvítězili naši žáci.
Výsledky z přírodopisu (biologie):

Ročník ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva ZŠ Lietavská Lůčka
6. 40 bodů 40 bodů
7. 53 bodů 54 bodů
8. 47 bodů 38 bodů
9. 41 bodů 41 bodůBěhem testů bylo účastníkům předáno malé občerstvení (minerálka a oplatek)
a po vypracování testů byl podán žákům oběd ve školní jídelně. Po obědě se všichni
účastníci shromáždili v nově zrekonstruované učebně fyziky a chemie a shlédli
prezentaci o naší škole.
Vyhodnocení proběhlo v učebně fyziky, ředitel školy Mgr. Jan Děcký předal
žákům diplomy, a všem účastníkům účastnický list. Učitelé dostali děkovné listy.
Předané diplomy, účastnické a děkovné listy budou sloužit všem účastníkům jako
vzpomínka na společně strávené chvíle v rámci příhraničního projektu
VedoMOSTY.
V Horní Bečvě 27.2. 2014

Fotogalerie: VedoMOSTY

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode