2018/2019

„Společný pohyb a komunikace namísto počítače“

 
Více ZDE
 
 
 

2017/2018

 

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ - více ZDE

 

UČÍME SE SPOLEČNĚ

Naše škola je zapojena do projektu "Učíme se společně"-

Více ZDE

Plakát EU ZDE

___________________________________________________________________________________________________

Vedomosty - ukážme, čo vieme

Ve školním roce 2017/2018 pokračoval projekt VedoMosty - ukažme, čo vieme. Tentokrát se žáci a učitelé z obou škol setkali 14. března na Horní Bečvě.

Žáci 6. – 8. tříd tříd si změřili své znalosti z anglického jazyka a matematiky. Součástí setkání byl i turnaj v minikopané. Turnaje se zúčastnilo deset žáků z Lietavské Lúčky a třináct žáků z Horní Bečvy. Všichni účastníci dostali svačinu a oběd. Při závěrečném vyhodnocení testů i turnaje předal Mgr. Jan Děcký, ředitel školy a starosta Horní Bečvy Bc. Rudolf Bernát vítězným týmům diplomy, fotbalisté obdrželi cenu a diplom.

Další setkání bude 12. dubna v Lietavské Lúčke, kdy si žáci změří své síly v přírodopisu, fyzice a stolním tenise..

Výsledky testů:

Třída Horní Bečva Horní Bečva Lietavská Lúčka Lietavská Lúčka
  Angl. jazyk Matematika Angl. jazyk Matematika
6. 40 21 39 24
7. 29 20 45 19
8. 43 23 45 22

Turnaj v minikopané

1. místo ZŠ Lietavská Lúčka A

2. místo ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva

3. místo ZŠ Lietavská Lúčka B

4. místo ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva B

 

Zápis ze setkání v PDF ZDE

 

spolupráca Cez monitor

V letošním školním roce 2017/2018 se žáci obou škol v rámci projektu „Spolupráca cez monitor“ učili pracovat s programem Corel, krerý byl pořízen v rámci tohoto projektu.

Z každé školy bylo vybráno deset žáků, kteří pracovali pod vedením Ing. Jiřího Sumbala. Cílem tohoto setkání, které se uskutečnilo 14. března na Horní Bečvě, bylo navrhnout logo knihovny.

Zápis ze setkání v PDF ZDE

 

 

 

 

Fotogalerie: Vedomosty, Cez monitor- 14. 3. 2018

2015/2016 - 2017

Spolupráca cez monitor

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  2017- ZDE

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2016- zde

 

VedoMosty - ukažme, čo vieme - zde

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - OP VK Výzva č. 56 - ZDE

Foto ZDE

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ - OP VK Výzva č. 57 - ZDE

Seznam nářadí a vybavení: ZDE

Foto ZDE


2014/2015

Zapojení naší školy do projektů EU

Ve školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena celkem do 4 projektů financovaných z fondů EU.

Druhým rokem pokračuje spolupráce se SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm v rámci projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“. Úkolem projektu je zvýšit zájem žáků základních a středních o technické obory. Žáci – chlapci z 8. a 9. ročníků absolvují výuku praktických činností v učebnách odborného výcviku v SŠIEŘ, kde pracují s kovem, elektrotechnickými materiály, učí se pájet, osazovat a oživovat plošné spoje, provádět měření, sestrojovat jednoduché modely. Součástí projektu je i výuka fyziky zaměřená na elektrické jevy. Tuto výuku zabezpečuje 1x měsíčně učitel odborných předmětů z SŠIEŘ. Žáci také mohou navštěvovat různé kroužky, které jsou zaměřeny na rukodělné práce. Žákům je hrazeno jízdné a dostávají zdarma svačinu.

V červnu začal projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“ jehož garantem je město Rožnov pod Radhoštěm. Tento projekt je zaměřen do 4 oblastí. První oblast se týká spolupráce s dalšími základními školami v rožnovském regionu v rámci výměny zkušeností a dobré praxe. Druhá oblast je zaměřena na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, kterým je zajištěno doučování ve vybraných předmětech (Aj, Čj, M). V naší škole je do projektu zapojeno celkem 33 žáků. Třetí oblast podporuje další vzdělávání pedagogů a vedoucích pracovníků škol. Čtvrtá oblast zahrnuje výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání.

V září odstartoval projekt Ostravské univerzity „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ jehož je naše škola partnerem. Cílem tohoto projektu je vybavit školu novou ICT technikou – jedná se o pořízení tabletů, netbooků a softwaru pro výuku a instalaci wi-fi sítě. Součástí projektu je i proškolení učitelů pro práci s novou ICT technikou.

Poslední projekt „ Spolupráca cez monitor“probíhá v rámci přeshraniční spolupráce mezi obcemi Horní Bečva a Lietavská Lúčka a je zaměřen na vybudování žákovské knihovny, vytvoření webových stránek knihovny a

napsání knihy, která bude vytvořena z příspěvků žáků obou škol a bude tematicky zaměřena na skutečné příběhy z 2. světové války.

Všechny projekty by měly být ukončeny do konce školního roku.

_________________________________________________________________________

Projekty

Naše škola se účastní projektu „VedoMOSTY – ukážeme, čo vieme“, který probíhá ve spolupráci se ZŠ Lietavská Lúčka (okres Žilina).
Tento projekt se zaměřuje na porovnání znalostí žáků 2. stupně v předmětech anglický jazyk, přírodopis, fyzika a matematika.
Součástí tohoto projektu jsou sportovní aktivity (např. stolní tenis, malá kopaná ), dopravní výchova, problematika finanční gramotnosti
a prezentace žáků našich škol k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy.
Kromě těchto aktivit proběhnou společná setkání učitelů i žáků a výlety do okolí obcí.
Garantem tohoto projektu jsou obce Lietavská Lúčka a Horní Bečva.

Aktivity v Lietavské Lúčce:

1. setkání - VedoMOSTY

2. setkání - VedoMOSTY

3. setkání - VedoMOSTY

Dopravní výchova

 

Aktivity v Horní Bečvě:

1. setkani_VedoMOSTY

2. setkani-VedoMOSTY.pdf (464359)

3.setkani-VedoMOSTY.pdf (496470)

Vedomosty_Cyril a Metoděj.pdf (674993)

Turnaj v kopané

 


Ve spolupráci se slovenskou ZŠ Lietavská Lůčka se žáci naší školy účastnili také projektu Tradice očima dětí.

Tradice očima dětí

_______________________________________________________

Cyril a Metoděj - test

Cyril a Metoděj - prezentace

_______________________________________________________

Fotografie z projektu VedoMosty a Tradice očima dětí

Soutěže Lietavská Lúčka

Vedomosty - testování žáků

Rekonstrukce učebny F-CH

Cyril a Metoděj

Řemesla

Turnaj v kopané

Dopravní výchova

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode