BAKALÁŘI

Elektronická žákovská knížka - vstup ZDE

________________________________________________________

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

průběžná klasifikace žáků 3. – 9. ročníku je zaznamenávána pouze prostřednictvím elektronické žákovské knížky systému Bakaláři.

Rodiče žáků 4. – 9. ročníku budou pro přihlášení do aplikace Bakaláři nadále využívat přihlašovací údaje, které jim byly přiděleny dříve.  Rodiče, kteří si heslo nepřevzali a rodiče nově příchozích žáků si heslo vyzvednou osobně - termín sdělí třídní učitelé. Hesla jsou předávána pouze osobně proti podpisu.

Z bezpečnostních důvodů nelze sdělit heslo telefonicky, e-mailem nebo přes další osobu.

Případnou ztrátu hesla nebo problémy s přihlášením do aplikace oznamte prostřednictvím svých dětí třídnímu učiteli nebo na e-mail: zastupce@zshornibecva.cz

Do systému se můžete přihlásit na adrese: 

https://mail.zshornibecva.cz/bakaweb/next/login.aspx  případně přes webové stránky školy – kliknutím na odkaz Bakaláři v levé části stránky.


Papírová žákovská knížka bude nadále sloužit k omlouvání absence žáků a k předávání informací. Povinností rodičů je průběžně kontrolovat prospěch žáků a toto podpisem potvrdit v ŽK nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Žákům i rodičům přejeme úspěšný školní rok 2021/2022.

Mgr. Andrea Hanasová, zást. řed.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode