BAKALÁŘI

Elektronická žákovská knížka - vstup ZDE

________________________________________________________

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od školního roku 2017/2018 je průběžná klasifikace žáků 3. – 9. ročníku zaznamenávána pouze prostřednictvím elektronické žákovské knížky systému Bakaláři.

Rodiče žáků 4. – 9. ročníku budou pro přihlášení do aplikace Bakaláři nadále využívat přihlašovací údaje, které jim byly přiděleny v minulém školním roce.  Rodiče, kteří si heslo nepřevzali a rodiče nově příchozích žáků si heslo vyzvednou v týdnu od 17. 9. – 21. 9. 2018 v kanceláři školy. Hesla jsou předávána pouze osobně oproti podpisu. Z bezpečnostních důvodů nelze sdělit heslo telefonicky, e-mailem nebo přes další osobu.

Případnou ztrátu hesla nebo problémy s přihlášením do aplikace oznamte prostřednictvím svých dětí třídnímu učiteli.

Do systému se můžete přihlásit na adrese: 

https://mail.zshornibecva.cz/bakaweb/next/login.aspx  případně přes webové stránky školy – kliknutím na odkaz Bakaláři v levé části stránky.


Papírová žákovská knížka bude nadále sloužit k omlouvání absence žáků a k předávání informací. Povinností rodičů je průběžně kontrolovat prospěch žáků a toto podpisem potvrdit v ŽK nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Žákům i rodičům přejeme úspěšný školní rok 2018/2019.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode