Spolupráca cez monitor

Projekt: „Spolupráca cez monitor“

Projekt je zaměřený na spolupráci dvou základních škol v oblasti informačně komunikačních technologií. Jedna škola je z České republiky –Horní Bečva, okres Vsetín a druhá ze Slovenska - Lietavská Lúčka, okres Žilina.

Do projektu bylo vybráno deset žáků z každé školy a ti se podíleli na tvorbě společných webových stránek. V rámci projektu proběhly 3 IKT workshopy v základní škole v Horní Bečvě a žáci se pod vedením Ing. Jiřího Sumbala seznámili s tvořením webových stránek. Výsledkem bylo vytvoření domény s online knihovnou s názvem „knihoskola.com“. Název domény vymyslela žákyně 7.B Barbora Cholevíková z Horní Bečvy

Na Slovensku v Lietavské Lúčke proběhly 2 workshopy, kde se žáci podíleli na přípravě společné knihy „Z minulosti …“.

Žáci v obou školách získávali informace o tom, jak to vypadalo za II. světové války u nich ve vesnici, a získané informace zpracovali do krátkých příběhů. Příběhy, které sesbírali z vyprávění pamětníků, si děti upravily většinou do povídek nebo básniček. Svá vyprávění autoři přepsali na počítači a upravovali pro tisk.Tato literární dílka a ilustrace se staly součástí společně vydané knihy.

Ve výtvarné výchově kreslili žáci ilustrace k těmto příběhům. Na titulní stránku byl vybrán obraz od Dominika Kanioka z 9.A z Horní Bečvy

Žáci pracovali pod vedením Mgr. Andrey Hanasové – Horní Bečva a Ing. Andreje Rozkoše – Lietavská Lúčka. Na přípravě podkladů pro společnou knihu se podílely paní učitelky Mgr. Dagmar Benková, Mgr. Silva Vašková, Mgr. Jitka Bordovská, Mgr. Dita Gužíková a Mgr. Jindřiška Růžičková.

Během jednotlivých workshopů dostali všichni občerstvení a ti, kteří dojeli na workshop z jiné školy, oběd a svačinu.

Velkou výhodou projektu byla modernizace a dovybavení obou školních knihoven. Byl nakoupen nový nábytek, počítače, knihy atd.. Dále si školy nakoupily hardware a software potřebný pro tyto aktivity.

Smyslem tohoto projektu je podpořit zájem dětí o čtení, naučit se jazyk našeho partnera a prostřednictví e-knih se seznámit s historií, kulturou a současností partnerského státu.

Projekt vyvrcholil křestem knihy „Z minulosti …“ v Lietavské Lúčke 29.4. 2015 za účasti autorů příběhů, ilustrátorů, všech účastníků jednotlivých workshopů, pěveckých sborů z jednotlivých škol, představitelů obcí, kteří byli garanty projektu, a hostů.

Mgr. Daniela Křištofová

 

Fotografie z projektu:

Workshopy Horní Bečva ZDE

Workshopy Lietavská Lúčka ZDE

Stará knihovna ZDE

Nová knihovna ZDE

Křest knihy ZDE

Webové stránky knihovny: www.knihoskola.com

 

 

Autoři povídek v knize Z minulosti ...

 1. Veronika Pařenicová 9.B „Odvážná prababička“ – text ZDE

 2. Monika Ondruchová 9.A „Zachráněný kůň“ – text ZDE

 3. Šárka Otepková 9.B „Střetnutí s Němci“ – text ZDE

 4. Filip Gašparík 6.tř.  „Z deníku partyzána Luboše“ – text  ZDE 

 5. Monika Botková 6.tř. „Tajemství“  – text ZDE

 6. Sára Bílková 7.A „Dokonalý útěk“ – text ZDE

 7. Adéla Bohušová 7.A „Nevinné lidské oběti“ – text ZDE

 8. Eliška Skramuská 8. tř. „Nevítaná návštěva“ – text ZDE

 9. Adéla Martináková 7.B „Velké nebezpečí“ – text ZDE

 

Ilustrátoři:

  1. Vojtěch Bambušek 9.B
  2. Richard Žitník 9.B
  3. Aneta Nytrová 9.A
  4. Dominik Kaniok 9.A – autor titulní stránky
  5. Adrien Třetina 9.A

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode