Seznam přijatých uchazečů pro šk.rok   2018/2019

                -dle přidělených registračních čísel:

 

O4R2  

N3P5

J2A6

H1Z7

B9K5

T8X2

X7Z3

A6N4

Y5P3

V4K6

U3L7

S2W8

L1O9

I9P1

E8N2

F7J3

D6H4

T5B8

K1T5

M4X3

 

Vyvěšeno:23. 5. 2018

 

Poučení:     Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k

Krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění

rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele

Základní školy T.G.Masaryka a mateřské školy Horní

Bečva, okres Vsetín.

 

______________________________________________________________

 

Kriteria pro přijetí do MŠ

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitel školy tato kriteria přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 

KRITERIA:                                                                POČET BODŮ:

1.Poslední rok před zahájením povinné docházky                        

   do základní školy  

   -tj.děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2018                               20                 

  Věk dítěte….4 roky dovršené k 31.8.2018                                       12                                              

                         3 roky dovršené k 31.8.2018                                      11      

2.Trvalý pobyt v Horní Bečvě u dítěte, které dosáhlo

    věku minimálně 3 let k 31.8.2017                                               10

 

3.Bydliště dítěte v Horní Bečvě                                                         5                                            

 

 

Postup: -Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kriteria.

              -Podle počtu bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

               Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data    

     narození (od nejstaršího po nejmladší). V případě stejného data     

     narození dle abecedy.

 

 

 

Zpracovala Radka Bolcková, ved. učitelka MŠ

                   Mgr. Jan Děcký, ředitel ZŠ a MŠ

 

 

Tato směrnice je platná od 1.4.2018

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode