Výchovné poradenství


Výchovný poradce:          Mgr. Zbyněk Kocurek

Výchovný poradce Vám pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ .Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a školním metodikem prevence.

Kontakt:

tel: 571 645 002
konzultační hodiny pro rodiče v úterý 14.30 - 15.30 hod.

žáci kdykoliv, podle potřeby


Informace na www.infoabsolvent.cz

___________________________________________________

           INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

 

Důležité termíny a informace:

  • Zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek ředitelem SŠ

(do 31.1.2016 pro střední školy)

(do 30.10.2015 pro obory s talentovou zkouškou)

  • Termíny podání přihlášek pro 1.kolo přijímacího řízení

(do 15.3.2016 pro střední školy)

(do 30.10.2015 talentové zkoušky)

  • Přijímací zkoušky (v rámci pokusného ověřování) se budou konat

15.4.2016 pro 4-leté obory vzdělání

18.4.2016 pro 6-leté a 8-leté obory gymnázia

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 13.5.2016. Tento termín je možné využít v případě, že se uchazeč z vážných (zdravotních) důvodů nedostaví k přijímací zkoušce. V takovém případě je třeba podat omluvu do 3 dnů řediteli dané střední školy.

  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22.4.2016

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dní). Nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.

  • V případě rozhodnutí o nepřijetí je možné do 3 pracovních dní od doručení podat ODVOLÁNÍ (podává se písemně řediteli SŠ)
  • Zápisový lístek (obdrží uchazeč na ZŠ do 15.3./30.10.)

Odevzdáním zápisového lístku uchazeč stvrzuje svůj úmysl studovat na dané SŠ, a to do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke studiu.

 

 

DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ODKAZY, TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL

 

www.atlasskolstvi.cz

www.zkola.cz

www.burzaskol.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

 

Důležité je sledovat i konkrétní informace na internetových stránkách daných středních škol.

 

V případě nejasností se s Vámi rád osobně nebo telefonicky setkám. Tel. 571 645 002

 

                           Mgr. Zbyněk Kocurek, výchovný poradce

 

 

 

 

___________________________________________________

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode