Nadační fond

Účelem nadace je rozvoj  duchovních hodnot, rozvoj vzdělání, tělovýchovy  a sportu žáků ZŠ, ochrana životního prostředí,  kulturních památek a tradic školy.

Pracuje na naší škole od roku 1998 .

 

Správní rada: předseda:  Mgr. Hodaňová Marcela

                         členové:   Mgr. Kocurek Zbyněk

                                          Vlasta Blinková

                         revizor:    Mgr. Křištofová Daniela

 

Příjmy:

            1.   dobrovolné příspěvky od  rodičů – hlavní příjem

  1. sponzorské dary – příležitostně
  2. sběr papíru

 

Výdaje: Všechny vybrané finanční prostředky jsou využívány pouze ve prospěch žáků ZŠ.

 

              Nadační fond hradí žákům:   

            -    jízdné na všechny soutěže, kterých se naší žáci zúčastní

           -     ceny na jednotlivé soutěže uskutečněné na ZŠ

           -     mikulášskou nadílku

           -    občerstvení žákům na soutěžích ( včetně Macurova memoriálu)

 

              Nadační fond přispívá  žákům:

             -   na vstupné a jízdné  na kulturní akce

            -    100,- Kč žákům 7.tříd na lyžařský výcvik

            -    100,- Kč žákům 9.tříd na předtaneční výchovu

            -    na nákup knížek  do žákovské knihovny  

 

             Po dohodě s Žákovským parlamentem se podílí na Adopci na dálku.

             Dle finančních možností  se podílí na zakoupení žákovských pomůcek  potřebných pro výuku.

 

 

        V průběhu listopadu se obrátíme na rodiče se žádostí o příspěvek do Nadačního fondu.

        Děkujeme všem rodičům, kteří  přispějí jakoukoliv finanční částkou.

 

                                                                                

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode