Školní družina

Motto:

„V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme.“

 

Provozní řád školní družiny:

Provoz  : po- pá  11:00 -16:00 hod.  

I.       oddělení  1., 2. a 3.třída

II.      oddělení  1., 2. a 3. třída  

Telefonní kontakt:  I.  774 738  890

                                II.  774  738 899

Kapacita oddělení je 30 dětí. Umístění dítěte do ŠD není nárokové a podléhá kritériím vydaným ředitelem školy. Při přijímání dětí do ŠD mají přednost děti zaměstnaných rodičů, dojíždějící děti a děti nižších ročníků.

Přihlašování žáků do ŠD

- zápis do ŠD probíhá 1. den v novém školním roce

- rodiče nebo zákonný zástupce vyplní zápisní lístek, kde uvede čas odchodu dítěte ze ŠD včetně osob, které dítě vyzvedávají, popř. zda odchází samo

- veškeré změny v docházce, v odchodech, nepřítomnost žáka jsou rodiče povinni PÍSEMNĚ oznámit vychovatelce ŠD

- v případě potřeby může být dítě uvolněno ze ŠD dříve, než je uvedeno na přihlášce, omluvenka musí obsahovat, datum, čas, jméno dítěte a podpis rodičů

V době od 13:00 do 14:25 prosíme rodiče, aby si děti nevyzvedávali, narušujete tím zájmovou činnost a pobyt v přírodě!!

Děkujeme za pochopení.

Žádáme rodiče, aby si nevyzvedávali děti ze ŠD, aniž by uvědomili vychovatelku ŠD.

Poplatek za školní družinu:

- měsíčně 100,-Kč

- úhrada : září- prosinec 400,-Kč

                  leden- červen 600,- Kč

-formou složenky, převodem na účet

Materiální zabezpečení ŠD:

-2 samostatné herny

- vybavení: stavebnice, lego

- stolní, společenské a didaktické hry

-počítače, internet

- výtvarné potřeby

- sportovní potřeby

ŠD má možnost využívat tělocvičny a školní zahrady.

Doporučení pro rodiče:

- pro pobyt venku je vhodné převlečení označené jménem dítěte, vhodná obuv

- pitný režim na odpoledne není zajištěn, dejte dětem pití a svačinku do ŠD

Poznámka:

Pokud žák soustavně narušuje nevhodným chováním činnosti ve ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD, může být ze ŠD vyloučen. Úmyslné škody způsobené žákem hradí rodiče dítěte.

Personální obsazení ŠD:

Výchovnou činnost ve školní družině zajišťují 2 kvalifikované vychovatelky.

I. oddělení :       Vlasta Blinková

II. oddělení:       Lucie Blinková

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode