Školská rada

 

V měsíci lednu proběhly na naší škole volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy. Zde jsou výsledky:

* počet možných voličů 198

* počet zúčastněných voličů 77

 

Přehled kandidátů (abecední pořadí) : počet platných hlasů

Bilová Pavla 11

Bohušová Martina 27

Hatlapatková Markéta 14

Petřeková Marieke 42

Stromšíková Soňa 24

Vaníčková Zdeňka 21

Paní Petřeková Marieke a paní Bohušová Martina se staly řádně zvolenými členy Školské rady při ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva, okres Vsetín.

 

V lednu proběhly také volby z řad pedagogických pracovníků naší školy.

Kandidáti :

Mgr. Jitka Bordovská

Mgr. Drahomíra Vojkůvková

Navržené kandidátky byly zvoleny jednomyslně všemi 17 přítomnými pedagogickými pracovníky.

 

Za zřizovatele Obec Horní Bečva byli Radou obce dne 5.3.2014 do Školské rady jmenováni místostarostou obce paní Eva Skalíková a paní Petra Miranová.

 

Dne 14.října 2014 se konala ustavující schůze Školské rady, které se zúčastnili všichni členové rady.

Program této schůze:

1. ředitel školy Mgr. Jan Děcký seznámil přítomné s výsledky voleb do školské rady

2. proběhla volba předsedy školské rady – předsedou školské rady se stala paní Martina Bohušová

3. ředitel školy seznámil přítomné s § 167 a § 168 zákona 561/2004Sb. (školský zákon)

4. dále členy rady ředitel školy seznámil s jednacím řádem ŠR při ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva

5. proběhlo schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015

6. v různém se jednotliví členové vyjadřovali k poslání ŠR a k možným aktivitám ŠR

7. bylo schváleno datum příštího konání ŠR (listopad)

 

zapsala Mgr. Drahomíra Vojkůvková

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode