Informace

ČIPOVÝ SYSTÉM

K odběru obědů jsou žáci povinni používat čipový systém. Čipy rovněž slouží k odhlašování obědů a k volbě druhé varianty obědu ( první varianta je navolena automaticky)  Čipy je nutné u výdeje obědů používat, případnou ztrátu nahlásit vedoucí  ŠJ nebo kuchařkám u výdeje. Čip bude zablokován a pokud se nenajde, musí si žák koupit nový. Obědy musí mít žáci zaplaceny vždy dopředu.Tím mají zajištěn kredit na další měsíc a mohou obědy odebírat. Odhlášené obědy jim budou odúčtovány v platbě následujícího měsíce.

 

Informace školní jídelny o bezhotovostním placení stravného ze sporožirových a běžných účtů

U pobočky České spořitelny v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí byl školou zřízen sběrný účet. Od 20.9.2012 si můžete zřizovat svolení k inkasu, které doložíte vedoucí školní jídelny. První termín inkasních plateb je 16.10.2012. Bude se jednat o platby stravného na listopad.

_____________________________________________________________________

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je třeba hlásit den předem do 12 hodin.

Strávníci se odhlašují pomocí čipů /připojuji návod/ také do 12 hodin předešlého dne

na terminálu mají k dispozici vždy aktuální týden a týden následující.

1. příklad: v pondělí  chci odhlásit oběd na úterý tohoto týdne

                1. musím přijít k terminálu do 12 hodin v pondělí

                2. tlačítkem volba týdne dám tento týden, potom přiložím čip

                3. u tlačítka úterý zmáčknu 0, znovu přiložím čip a odhláška je provedena

 

2. příklad: chci odhlásit obědy na další týden

               1. přiložím čip, u dnů, které chci odhlásit zmáčknu 0

               2. přiložím čip a odhlášky jsou provedeny

 

                                                                       

V případě, že strávník onemocní náhle můžete oběd první den nemoci odebrat do jídlonosičů, další dny odhlásit telefonem na číslo 571 645 131 nebo osobně.

_____________________________________________________________________

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode