_______________________________________________________________________

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je třeba hlásit den předem do 12 hodin.

Strávníci se odhlašují pomocí čipů /připojuji návod/ také do 12 hodin předešlého dne

na terminálu mají k dispozici vždy aktuální týden a týden následující.

1. příklad: v pondělí  chci odhlásit oběd na úterý tohoto týdne

                1. musím přijít k terminálu do 12 hodin v pondělí

                2. tlačítkem volba týdne dám tento týden, potom přiložím čip

                3. u tlačítka úterý zmáčknu 0, znovu přiložím čip a odhláška je provedena

 

2. příklad: chci odhlásit obědy na další týden

               1. přiložím čip, u dnů, které chci odhlásit zmáčknu 0

               2. přiložím čip a odhlášky jsou provedeny

 

                                                                       

V případě, že strávník onemocní náhle můžete oběd první den nemoci odebrat do jídlonosičů, další dny odhlásit telefonem na číslo 571 645 131 nebo osobně.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Školní jídelna při ZŠ TGM v Horní Bečvě informuje o zvýšení cen stravného z důvodů rostoucích cen potravin od 1. února 2017 .

Ceny jednotlivých kategorií: 

strávníci 7-10 let 25,- Kč

strávníci 11-14 let 26,- Kč

strávníci 15 let 28,- Kč

zaměstnanci školy 20,- Kč

cizí strávníci 53,- Kč

 

Bližší informace ve školní jídelně nebo na telefonním čísle 571 645 131.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode