Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA

 

Název školy


 

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Horní Bečva,
okres Vsetín
 
Adresa školy

 

ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva
756 57 Horní Bečva č. 544
 
IČO
 
70238847
 
IZO právnické osoby
 
600150038
 
Telefon
 
571 645 002, 571 645 329
 
E-mail
 
skola@zshornibecva.cz
 
Školní jídelna
 
jidelna@zshornibecva.cz
 
Mateřská škola
 
msbecva@seznam.cz
 
Internetové stránky
 
www.zshornibecva.cz 
 
Právní forma
 
příspěvková organizace od 1.7.2000
 
Název zřizovatele
 
obec Horní Bečva
 
Zařazení do školského rejstříku
 
1.9.2006
 
Vedoucí pracovníci


 

 


Ředitelka                        Mgr.Daniela Křištofová
Zástupce ředitele            Mgr. Andrea Hanasová
Samostatná účetní          Dana Žitníková
Vedoucí MŠ                     Radka Bolcková
Vedoucí ŠJ                     Zuzana Krumpolcová
 
Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny) 

 

 


 

 

 

1.Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
  • základní škola
  • zařízení školního stravování
  • školská zařízení pro zájmové vzdělání, ŠD

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

2. Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode