Informativní schůzka 
pro rodiče dětí nově zapsaných pro šk.rok 2020/2021
se koná ve čtvrtek 25.6.2020 v 15.00hod. v mateřské škole.
Bez účasti dětí.
Pokud se nezúčastníte, je nutno si vyzvednout Evidenční list, který musíte do MŠ předat nejpozději s nástupem dítěte do MŠ (včetně lékařského potvrzení).
 
Bolcková Radka, vedoucí učitelka MŠ

____________________________________________________________

______________________________________________________________

Milí rodiče a milí předškoláčci, budoucí prvňáčci! 
Teď už před nikým neutajíte, že se chystáte v září do školy, ba právě naopak! Všichni to už totiž ví! A víte proč? Protože se na vaše fotky mohou lidé podívat ve výloze COOPU na Horní Bečvě.
P.S. Pokud budete mít zájem si fotku vašeho dítka stáhnout, najdete ji na Rajčeti.
______________________________________________________________

________________________________________________________

Prázdninový provoz

Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím, které budou v průběhu prázdnin  v MŠ probíhat, zřizovatel rozhodl, že letos nebude zajištěn pro děti MŠ prázdninový provoz.

_________________________________________________________________________________________________

Organizační a hygienické podmínky k zajištění provozu vycházející z manuálu MŠMT

platné pro MŠ Horní Bečva

Provoz mateřské školy bude obnoven za zvýšených hygienických opatření ode dne 25.5.2020 v běžném režimu od 6:15 do 16:15 hodin ve dvou třídách (Myšky a Zajíčci), s celodenním stravováním.

Příchod do MŠ

 • osoby se zdržují na pozemku MŠ jen nezbytně nutnou dobu, neshlukují se
 • rodiče dodržují před budovou 2m odstupy
 •  do budovy MŠ mají vstup povolen pouze zaměstnanci a děti
 • děti budou ráno přijímány vrátnou - jednotlivě, která zajistí předání dítěte učitelce, totéž platí i při vyzvedávání dětí – RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY MŠ
 • při příchodu bude dítěti změřena teplota a proběhne desinfekce rukou
 • do MŠ je zakázáno vnášet osobní hračky
 • rodiče dítěti chystají náhradní oblečení do batůžku či tašky (ve skříňce nebudou po opuštění MŠ zůstávat žádné věci)
 • každé dítě bude mít v batohu jednu čistou rouškou uloženou v podepsaném igelitovém sáčku, pro případ podezření na možnou nákazu

V prostorách mateřské školy

 • před příchodem do třídy si děti důkladně umyjí a vydesinfikují ruce pod dohledem učitelky
 • při pobytu v MŠ děti nemusí používat ochranné pomůcky, taktéž pedagogičtí pracovníci

Při podezření na možné příznaky nemoci COVID-19

 • dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do budovy vstoupit
 • pokud dítě během dne vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce. Rodič je povinen si dítě neprodleně vyzvednout
 • opětovný návrat do MŠ po podezření na onemocnění, je možný pouze s potvrzením od lékaře

Rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o přítomnosti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 • při prvním předání dítěte do mateřské školy předá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení
 • pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněn vstup do budovy MŠ

Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení ZDE, či vytištěné před budovou MŠ.

Všechny naplánované akce školy byly zrušeny.

Rodiče dětí, které již nenastoupí, si mohou vyzvednout osobní věci dětí.

Všem, kteří platili školné, bude poměrná část vrácena v hotovosti při vyzvedávání věcí.

Vše nejlépe po telefonické dohodě.

 

Radka Bolcková, řed. MŠ
 
 
_________________________________________________________

   Motto


                         "ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME A MĚJME SE RÁDI"

____________________________________________

Předškollní vzdělávání v naší MŠ organizujeme pro děti od 3 do 6 let.
Máme jednu třídu nejmladších dětí 3-4 roky a dvě heterogenní třídy dětí ve věku 4-6 let.
 
 
Třída Myšky:     Šudáková Jarmila
                          Pánková Lucie
Třída Medvídci: Bolcková  Radka
                          Hnědkovská Kateřina, Dis.
Třída Zajíčci:     Bc. Slížková Lucie
                          lic.  Hrušková Denisa

 

 

                      

                     

          

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode