Člověk se vzdělává a učí celý život.

Vítáme Vás na stránkách naší školy.

Jsme úplná základní škola pro 1. – 9. ročník s právní subjektivitou.

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého žáka, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

 

Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

V letošním roce se v rámci okresního kola umístil na 1. místě ve své kategorii Jakub Fiurášek ze 4. třídy. V krajském kole obsadil 3.místo. Jakubovi blahopřejeme.


 

Fotogalerie: Požární ochrana

_____________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy 

pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých a nepřijatých dětí ZDE

_____________________________________________________________

______________________________________________

Macurův memoriál

       Letos je to již podruhé, co se tento legendární běh nemohl uskutečnit z důvodu vládních opatření.  Proto se paní ředitelka naší školy s vedením obce dohodli, že památku Jaroslava Macury a dalších padlých během 2. sv. války si připomenou za všechny žáci 5. třídy. 

     V úterý 4. 5. (osvobození Horní Bečvy) jsme se společně s panem starostou a panem místostarostou setkali u památníku vedle obecního úřadu a minutou ticha a položením kytice uctili památku padlých. Poté jsme se vydali na Martinák, kde jsme vzpomněli události z roku 1944-1945. I zde vedení obce položilo kytici květů. Slavnostní akt někteří z nás doplnili zjištěnými fakty a zajímavostmi.

     Přestože akt uctění památky padlých za 2.sv. války se velmi vydařil, doufáme, že příští rok už poběžíme společně tak, jak jsme byli doposud zvyklí.

 Lucie Maléřová, Drahomíra Vojkůvková

Fotogalerie: Macurův memoriál

_______________________________________________________

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 10. května 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro žáky 2. stupně základních škol.

V týdnu od 10. 5. 2021 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd: 6., 8. A, 8. B, 9. A

V týdnu od 17. 5. 2021 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd: 6., 7. A, 7. B, 9. B

Více informací ZDE

V případě nějaké změny budete včas informováni.

____________________________________________________________________

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

ZŠ T.G.MASARYKA A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA HORNÍ  BEČVA

tel. 571 645 085  email msbecva@seznam.cz

OZNAMUJE  TERMÍN

 

ZÁPISU  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Přijímání vyplněných žádostí o přijetí proběhne

13-14.května 2021-v době od 8.00-11.00

a 12.00-15.00 hod. v MŠ Horní Bečva.

 

Formuláře k vypsání a potvrzení lékařem si

vyzvedněte předem v MŠ, od 3.5.2021,

vždy ráno do 8.00 hod. nebo odpoledne od 14.00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS

KRITÉRIA PRO ZÁPIS DO MŠ

 

_________________________________________________

Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Přijatí žáci podle přidělených registračních čísel - ZDE

 

________________________________________

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 1. 5. 2021 dojde z důvodu nárustu cen potravin ke zvýšení cen stravného, více zde:


INFORMACE O ZVEDANI CEN STRAVNEHO.pdf (182,1 kB)

________________________________________________________________

___________________________________________________

Informace k provozu školy od 26. 4. 2021

Od 25. 4. 2021 pokračuje přítomnost žáků 1. stupně na  prezenční výuce. Výuka bude probíhat v rotačním systému dle následujícího schématu

V týdnu od 25. 4. 2021  nastoupí žáci 1., 3 a 4. třídy

V týdnu od 3. 5. 2021 nastoupí žáci 1.2., a 5. třídy

Vstup do školy je umožněn pouze po provedení  pravidelného samotestování žáků - vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude v tyto dny přítomen, bude otestován následující den po příchodu do školy, v případě pozdního příchodu do školy před vstupem do kmenové třídy.

Výjimku při testování mají žáci, kteří předloží potvrzení vystavené dětským lékařem, že v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid -19.

Testování bude probíhat po příchodu do školy:

-      žáci 1.  a  2. třídy budou testováni ve vestibulu školy  - vstup hlavním vchodem

-      žáci 4. a 5.  třídy budou testováni před velkou tělocvičnou, vchod k tělocvičně „od deštníků“

-       žáci 3. třídy budou testováni před malou tělocvičnou - vchod starým vchodem (naproti OÚ)

Žák s negativním výsledkem odchází do třídy, v případě pozitivního výsledku bude umístěn do karanténní místnosti. Škola v tomto případě kontaktuje rodiče.

Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor.

Žákům, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, budou zadávány úkoly dle domluvy s vyučujícími. Jejich neúčast v prezenční výuce bude omluvena.

Pro žáky je zajištěno školní stravování, obědy jsou automaticky přihlášeny. Pokud žák obědy nebude odebírat, je povinnost rodičů je odhlásit.

Školní družina pro přihlášené žáky bude v provozu.

Prosím, nahlaste třídním učitelům, zda se Vaše dítě zúčastní prezenční výuky.

V případě nových opatření Vás budeme neprodleně informovat. 

__________________________________________________

_____________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí.

Termín zápisu:         12. 4. 2021 – 16. 4. 2021

V této době budeme přijímat jak žádosti o přijetí, tak i případné žádosti o odklad povinné školní docházky.

Aby mohla být žádost o odklad PŠD kladně vyřízena, musí být tato žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) a doporučením lékaře pro děti, mládež a dorost nebo klinického psychologa.

Možnosti zápisu žáka do prvního ročníku:

1. Žádost poslat datovou schránkou  –  ID: xfy99z8

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditel@zshornibecva.cz

3. Poštou na adresu:

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva, Horní Bečva 544, 756 57

4. Osobním podáním - po předchozí telefonické domluvě – 

                                 tel. 775 293 409

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole:

1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36, odst. 3, zákona číslo 561/2004 Sb.,školský zákon v platné znění

2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte

3. Trvalý pobyt dítěte v obci Horní Bečva (přednostně), následně děti ostatní do naplnění stanovené kapacity

 

 

Potřebné formuláře jsou ke stažení zde:

zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani.docx (14268)

zadost-o-odklad-psd (2).docx (13492)

Dále je třeba doložit kopii rodného listu jednou z výše uvedených možností.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v písemné podobě nebude zasíláno.

Seznam přijatých žáků (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn po ukončení zápisu

– na vchodových dveřích školy

– na webových stránkách školy

 

______________________________________________________________________

 

 

„O poklad strýca Juráša“

       Masarykova veřejná knihovna Vsetín na podzim vyhlásila literární soutěž pro děti vsetínského okresu „O poklad strýca Juráša“.  Žáci měli zpracovat téma ,,Lež jako věž“,které dále upravili jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi apod.), poezii, drama nebo komiks.

Děti si mohly vybrat jedno z těchto témat:

 1. Jak Karkulka v lese potkala dinosaura? / hrocha ?/ princeznu? …
 2. Pinocchio a jiní …Můj příběh o tom, jak pravda a dobro vždycky zvítězí.
 3. Fake news: Jak nepravdivé informace mohou ovlivnit život.
 4.  Baron Prášil z Valašska: Jak přeháněním z obyčejné příhody udělat historku.

            Žáky naší 5. třídy zaujalo první téma, mohli popustit uzdu své fantazie a většina se opravdu s chutí pustila do psaní a kreslení. Jejich úsilí bylo nakonec korunováno zaslouženým úspěchem. Do místního kola bylo posláno 16 jejich prací, ze kterých porota vybrala devět nejlepších, a ty postoupily do okresního kola.

V místní knihovně se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti pana starosty Rudolfa Bernáta.

   Ocenění žáci:                 Martina Nytrová – Princezna a divočák

                                        Kateřina Šupinová – O karkulce

                                        Mariana Vašutová _ Perníková chaloupka

                                        Lukáš Holčák –  Bětuščina příšera

                                        Martin Chmel – O perníkové chaloupce

    Finalisté:                      Čestmír Vašut -  Růžičková kapusta

                                        Vendula Bernátová - Růženka a mimozemšťan

                                         Kateřina Komnacká – Únos Sněhurky

Zvláštní cena poroty :     David Knězek – Fantazie

            Netrpělivě jsme očekávali výsledky a tajně věřili v náš úspěch. Konečně nastal ten den!  Naše radost byla obrovská.  V kategorii próza 4. a 5. třída jsme získali 2. (Čestmír Vašut) a 3. místo (Kateřina Komnacká). 

            Se všemi vítěznými pracemi se můžete seznámit v almanachu Lež jako věž, který je k zapůjčení v místní knihovně nebo ke stažení z aktualit webu knihovny.

            Ještě jednou gratulujeme Česťovi a Kateřině. Věříme, že tento úspěch bude inspirací pro ostatní žáky.

Na vyhodnocení soutěže se můžete podívat na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/user/knihovnaknir/videos

Mgr. Drahomíra Vojkůvková

________________________________________________________________________________-

 

Literární soutěž - SVČ Rožnov

Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm vyhlásilo na podzim literární soutěž pro děti od 1. do 9. třídy. Děti mohly napsat příběh, povídku nebo pohádku o pejscích. Mohly také přikreslit obrázek nebo to celé nakreslit jako komiks.

        Téma nás zaujalo a většina žáků 5. třídy naší školy se pustila do práce. Z odevzdaných prací bylo vybráno 9 prací, které byly poslány do Rožnova. Netrpělivě jsme čekali na výsledky. Porota se nakonec rozhodla neurčovat pořadí, ale ze všech prací vybrat 16 nejlepších.  Práce našich páťáků se líbily, neboť z 9 prací se 8 umístilo v TOP 16.  Děti obdržely za svou snahu hezké ceny.

   Ještě jednou všem výhercům gratuluji a děkuji za hezkou reprezentaci naší školy.

                                                               

     Výherci:   Čestmír Vašut – Krvelačná bestie

                       Vendula Bernátová – Psí láska

                       Lukáš Holčák – Komiks

                       Kristýna Hajdová – O psích životech

                       Martina Nytrová – Pes Ben, který umí mluvit

                       Nikolas Vaníček – Příběh jednoho psího dne

                       Martin Chmel – Pes Matouš

                       David Knězek - Pes

Mgr. Drahomíra Vojkůvková

_______________________________________________________________________

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MŠMT stanovilo nový termín konání jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory 

3. a  4. května 2021

___________________________________________________

______________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • - dětí v mateřské škole
 • - žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • - dětí ve školních družinách
I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:
- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání
 

Žáci 3. - 9. ročník se budou vzdělávat distančně podle dosavadních pravidel.

Distanční výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude probíhat dle informací třídních učitelek.

Rozvrh pro 2. stupeň ZDE

______________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je distanční výuka pro žáky povinná, žádáme Vás o řádné a včasné omlouvání svých dětí v případě neúčasti na on-line hodině (ze zdravotních, rodinných příp. technických důvodů). Omlouvání nepřítomnosti provádějte prostřednictvím systému Bakaláři třídním učitelům. Učitelé příslušných předmětů evidují docházku a případnou absenci hlásí třídním učitelům.

Každý žák je povinen si doplnit probíranou látku v době jeho nepřítomnosti.

Děkujeme za spolupráci.

______________________________________________________________________

 

Pro žáky v distanční výuce je možný odběr do jídlonosičů ze zadní strany jídelny. Jídlonosiče musí být výrazně označeny jménem žáka a třídou. V případě zájmu je nutné nahlásit odběr obědů u vedoucí školní jídelny na tel. č. 571 645 131.

Omezení provozu tělocvičny od 18. 12. 2020

Dle nařízení vlády se s platností od 18.12.2020 včetně uzavírá tělocvična pro veškerou veřejnost. Dané nařízení platí do odvolání.

________________________________________________-

Informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky

2. stupeň ZŠ:

30. 11. – 4. 12. 2020 - prezenční výuka pro žáky 6.,  7.  a  9. ročníku, 8. ročník se vzdělává distančně

7. 12.  – 11. 12. 2020 - prezenční výuka pro žáky 6.,  8.  a  9. ročníku, 7. ročník se vzdělává distančně

14. 12 – 18. 12. 2020 - prezenční výuka pro žáky 6.,  7.  a  9. ročníku, 8. ročník se vzdělává distančně

Žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu, o případných drobných úpravách budou informováni ve škole. Vyučuje se i hudební a tělesná výchova s dodržením zákazu zpěvu a pohybových aktivit.

Pro žáky v distančním vzdělávání  platí rozvrh stanovený pro on-line výuku.

Žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit roušku, výjimka je při konzumaci svačiny a oběda.

Stravování ve školní jídelně: Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mají od 30. 11. obědy nahlášeny. Vzhledem k nutnosti respektovat homogenitu skupin, bude upravena organizace vydávání obědů ve školní jídelně. 

Žáci v distančním vzdělávání mají rovněž nárok na oběd ve školní jídelně. Není však možná jeho konzumace v prostoru jídelny. Obědy je možno odebírat do jídlonosičů. Každý žák musí mít dva jídlonosiče. Při převzetí oběda předá druhý jídlonosič na další den. Obědy v jídlonosičích je možné převzít v době od 10:30 – 13:15 ze zadní strany jídelny. Tam se také předávají prázdné jídlonosiče na další den. Jídlonosiče musí být výrazně označeny jménem žáka a třídou. V případě zájmu je nutné nahlásit odběr obědů u vedoucí školní jídelny na tel. č. 571 645 131.

____________________________________________________________

 

Výuka 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci do školy vstupují hlavním vchodem, dodržují rozestupy a řídí se pokyny pedagoga konajícího dozor. Žádáme rodiče a ostatní cizí návštěvníky, aby do budovy školy nevstupovali.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci mají zajištěn oběd ve školní jídelně.

Po ukončení vyučování žáci odcházejí do školní družiny. Vzhledem k zachování homogenity skupin, budou všichni žáci 1. třídy zařazeni do „horní“ družiny (p. vychovatelka Lucie Blinková), žáci 2. třídy budou v „dolní“ družině (p. vychovatelka Vlasta Blinková).

 

_______________________________________________________________

 

 

Distanční vzdělávání od 2.11.2020

Vzhledem k vývoji situace s onemocněním Covid – 19  bude nadále probíhat výuka distančním způsobem.  Distanční vzdělávání na základní škole má formu synchronní (společně on-line) a asynchronní (plnění zadaných úkolů, samostudium).

Rodiče žáků 1. stupně dostanou informaci o formě distančního vzdělávání od třídních učitelů e-mailem.

Výuka na 2. stupni bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Červeně vyznačené hodiny budou vyučovány přes MS Teams. Výuka ostatních předmětů nebude on-line formou realizována.

Rozvrh pro 2. stupeň ZDE

Doufejme však, že se vše brzy vrátí k normálu a budeme moci pokračovat v prezenční formě výuky. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení a dětem mnoho trpělivosti při plnění zadaných úkolů.

_________________________________________________

 

Aktuality na webu ČSSZ ze dne 16.10.2020 ohledně postupu při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

 

_____________________________________________________________

Vážení rodiče,

z důvodu opatření Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se od středy 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost  žáků ve škole. Od středy 14. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná. Komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči bude realizována v systému Bakaláři a prostřednictvím aplikace MS Teams, v nižších ročnících dle domluvy (maily rodičů).

Žádáme rodiče, aby v rámci svých možností dohlédli, zda děti zadané úkoly plní.

Ve dnech 26. 10. - 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, v těchto dnech distanční výuka probíhat nebude.

Děkujeme všem za spolupráci.

______________________________________________________

 

Dodatek školního řádu - Pravidla distančního vzdělávání

_______________________________________________________________________________

Telefonické kontakty v době uzavření školy

ředitelka školy: 775 293 409

zástupce ředitelky: 725 022 472

____________________________________________

Provoz a používání sportovišť

– krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.

Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

____________________________________________________________

Výdej obědů pro cizí strávníky

Od 12. 10. 2020 je přerušeno vydávání obědů pro cizí strávníky v prostorách školní jídelny.

Obědy je možno odebírat do jídlonosičů.

          

Výdej do jídlonosičů pouze ze zadní strany jídelny.

 • Strávníci musí mít 2 jídlonosiče.

Při odebrání plného jídlonosiče donesou prázdný na další den.

 • Jídlonosiče musí být podepsané.
 • Obědy se budou objednávat do stravovacích archů dle jídelního  lístku na místě, kde se jídlonosiče budou vychystávat.
 • Odhlašování se bude provádět do stravovacích archů proškrtnutím nebo telefonicky na tel. č. 571 645 131 do 12 hod. předchozího dne.
 • ____________________________________________________________________________________________________

Projektový den s Lískou

V úterý 6.10. k nám do školy přijeli kvalifikovaní lektoři z vsetínské neziskové organizace Líska, která zabezpečuje vzdělávání a osvětu environmentálního vzdělávání v našem regionu. Žáci druhého stupně zažili projektový den s názvem Voda v každé kapce. Šesťáci zjistili, jaké příčiny a důsledky může mít znečištění vody v přírodě, sedmáci zhlédli film Cestou suchých potoků a společně se zamýšleli nad tím, co je klíčové pro zadržení vody v krajině. Osmáci se dozvěděli, co je to vodní stopa neboli virtuální voda, a byli velmi překvapeni, kolik vody je potřeba na výrobu obyčejného bavlněného trička. Prvostupňoví z obou družin si zas prožili pohodové tvořivé odpoledne v duchu tradičních regionálních řemesel a něco nového se i z oblasti ochrany přírody přiučili.

Mgr. Jitka Bordovská


Výstava na stromech

Podobně jako v loňském roce se na stromech před základní školou objevila Výstava na stromech. Tématem letošní výstavy je budoucnost práce a pracovní podmínky vzhledem k robotizaci a automatizaci.

Výstava s podtitulem "Práce (bez) budoucnosti" odhaluje, jak technologie proměňují svět práce, Výstavu pořádá organizace NaZemi ve spolupráci s jednotlivými  vystavovateli.  U nás se o organizaci postarala p. učitelka Jitka Bordovská

Výstava na stromech, která se koná při příležitosti Týdne důstojné práce, se pořádá již po šesté. Vůbec poprvé se ovšem letos akce zaměřuje tematicky na situaci v České republice, potažmo v západním světě. V minulosti se totiž výstava věnovala třeba pracovním podmínkám při pěstování kakaa v Côte d’Ivoire nebo podmínkám při výrobě bot v továrnách a sweatshopech v indické Agře.

 

___________________________________________

T-MOBILE - olympijský běh

Ve středu 16. září se všichni žáci naší školy zúčastnili školního běhu. Před závodem se seznámili s historií olympijských her a napsali si test. Děti z prvního stupně odběhli 1 kolo (asi 450 metrů) a žáci z druhého stupně si zaběhli 2 kola (asi 900 metrů). Po závodě všichni dostali medaili, diplom a sladkost. Za vydatného povzbuzování si 2 kola odběhli i někteří učitelé, kteří tímto dokázali, že jsou také dobří sportovci.

Počasí nám přálo a zvítězili všichni, kteří doběhli do cíle.

___________________________________________

 

_________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením, které MZČR zavádí plošně pro celou ČR, je s platností od pátku 18. 9. 2020 povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních společných prostorách. Pro žáky 2. stupně platí tato povionnost i během vyučování. Proto žádáme rodiče, aby dětem zajistili dostatek roušek, které by si mohly v průběhu dne dle potřeby vyměnit.

Současně Vás žádáme, abyste ráno zvážili zdravotní stav svých dětí a s příznaky nemoci je do školy neposílali.

 

Informace ke stravování

V případě nemoci žáků, nelze z hygienických důvodů vydat oběd do jídlonosičů v jídelně ani první den nemoci. Oběd lze ráno odhlásit na tel. č. 571 645 131 nebo ráno do 8:30 připravit podepsaný jídlonosič ze zadní strany jídelny. Od 10. hod bude jídlonosič přichystaný k převzetí opět u zadního vchodu do jídelny.

Děkujeme za pochopení.

 

 

_______________________________________________________________________________-

Vážení rodiče,

seznamte se prosím s úvodními informacemi, podle kterých bude probíhat činnost školy od 1. 9. 2020. (podle tzv. Manuálu MŠMT).

Informace se mohou v návaznosti na vývoj epidemiologické situace měnit, proto sledujte sdělení na stránkách školy.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků a studentů do budovy školy, pohybu osob před budovou ani omezení počtu žáků a studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 

Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid-19.

 • pravidelné a důkladné mytí rukou teplou vodou a mýdlem;
 • dostupnost dezinfekčních prostředků na ruce v budově školy;
 • opakované, krátkodobé a intenzivní větrání vnitřních prostor;
 • dezinfekce povrchů a pravidelný úklid;
 • při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka izolovat a předat zákonnému zástupci.

Žádáme zákonné zástupce, aby své děti v případě respiračních infekcí do školy neposílali.

 

Vstup cizích osob do budovy školy 

 • Vzhledem k protiepidemickým opatřením je doporučeno minimalizovat pohyb cizích osob ve škole. Proto prosíme zákonné zástupce a ostatní osoby, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech. Na své dítě počkejte v šatně nebo před budovou školy, nevstupujte přímo do učeben, školní družiny ani jídelny. 

___________________________________________________

SEZNAM SEŠITŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZDE

___________________________________________________

 

 Výdej obědů pro cizí strávníky

Od 1. 9. 2020 bude obnoven výdej obědů pro cizí strávníky.

Výdej obědů v jídelně (konzumace v jídelně ve vyhrazené části):       

pouze v době 11:30 – 12:00  

Upozornění:

 Vzhledem k úpravě vyučování ve dnech 2 - 4. 9. 2020 bude oběd cizím strávníkům vydáván v době od 12:00 - 12:30. Děkujeme za pochopení.

          

Výdej do jídlonosičů pouze ze zadní strany jídelny.

 • Strávníci musí mít 2 jídlonosiče.

Při odebrání plného jídlonosiče donesou prázdný na další den.

 • Jídlonosiče musí být podepsané.
 • Obědy se budou objednávat do stravovacích archů dle jídelního  lístku na místě, kde se jídlonosiče budou vychystávat.
 • Odhlašování se bude provádět do stravovacích archů proškrtnutím nebo telefonicky na tel. č. 571 645 131 do 12 hod. předchozího dne.
 • ____________________________________________________________________________________________________
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 8. 3. - 14. 3. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

 

Kontakt

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva

skola@zshornibecva.cz

544
Horní Bečva
756 57

ředitelka 571 645 329, 775 293 409
zástupce řed. 571 627 715, 725 022 472
kancelář 571 645 002

Vyhledávání

___________________________

                BAKALÁŘI   

        vstup do elektronické ŽK

___________________________

_______________________________

JENOM TŘÍDIT NESTAČÍ

NÁVRAT K ŘEMESLU

_______________________________

IROP

_______________________________

Společný pohyb a komunikace namísto počítače

 

 

_______________________________________________

 

Projekt ,, VedoMOSTY – ukážeme, čo vieme“ 

    

                                                                                                         

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode