Člověk se vzdělává a učí celý život.

Vítáme Vás na stránkách naší školy.

Jsme úplná základní škola pro 1. – 9. ročník s právní subjektivitou.

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého žáka, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

 

Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

OZNÁMENÍ  -  VYHLÁŠENÍ   ŘEDITELSKÉHO   VOLNA

 

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020 v základní škole z organizačních důvodů ředitelské volno.

V Horní Bečvě 15. 6. 2020

Mgr. Daniela Křištofová, ředitelka školy

__________________________________________________

POZOR ZMĚNA

Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 6. 2020 se budou moci předávání vysvědčení účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Vzhledem k výše uvedené informaci si mohou všichni žáci přijít v pátek 26. 6. 2020 od 7:30 pro své vysvědčení. Pokud tak neučiní, platí níže uvedený rozpis.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Předávání vysvědčení

26. 6. 2020

- od 7:30 - předávání vysvědčení žákům 1. - 8. ročníku, kteří v současné době navštěvují školu

- od 8:00 - slavnostní zakončení školní docházky žáků 9. ročníku na obecním úřadě

- 9:00 - 10:00 - možnost vyzvednout si vysvědčení u svých třídních učitelů (platí pro žáky, kteří v současné době nenavštěvují školu)

29. 6. 2020

- 7:30 - 14:00 - nevyzvednutá vysvědčení bude možno převzít v kanceláři školy

____________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

Výuka žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

již jste byli informováni, že se od 8. 6. 2020 ve školách umožňuje osobní přítomnost všech žáků 2. stupně.

Předpokládáme, že této možnosti využije většina žáků s výjimkou těch, kteří jsou zařazeni do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení).

 

Obsahem vzdělávacích aktivit bude především objasnění nebo upevnění probíraného učiva a zjišťování efektivity a úrovně distančního vzdělávání.

Výukové aktivity se budou soustředit na stěžejní předměty (6. a 7. ročník český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis,  v 8. ročníku navíc chemie)

Výukové skupiny mohou být maximálně 15 členné.

 

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 vždy v těchto dnech:

pro třídy 6. A, 6. B, 7. A:  pondělí, středa od 7:30 – 12:00

pro třídy 7. B, 8. A, 8. B: úterý, čtvrtek od 7:30 – 12:00

pro 9. ročník: po vykonání přijímacích zkoušek dle domluvy

 

Na uvedené dny výuky může být dle zájmu zajištěna strava ve školní jídelně.

Žádáme všechny rodiče, aby nejpozději do 2. 6. 2020 nahlásili třídním učitelům, zda se jejich dítě výuky zúčastní a zda se bude stravovat ve školní jídelně.

Informace pro přihlášené žáky:

 • Každý žák je povinen 8. 6. 2020 přinést do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a ukázat ho pedagogickému dozoru před vstupem do budovy a poté předat třídnímu učiteli při zahájení výuky.
 • Pokud nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, bude k dispozici v týdnu od 1. 6. 2020 ve vestibulu školy.
 • Vstup do budovy bude vchodem u velké tělocvičny (od dětského hřiště) od 7:15 – 7:30
 • Žák je povinen dodržovat všechna hygienická pravidla v souvislosti s epidemiologickou situací (pravidla pro používání roušek, bezpečné rozestupy, mytí a dezinfekce rukou- viz úvodní proškolení v prvním dni výukových aktivit).
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Zákonný zástupce je povinen škole ohlásit neprodleně změnu zdravotního stavu žáka (zejména příznaky onemocnění Covid 19), event. nařízené karanténní opatření v rodině.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

_________________________________________________________________________________

Informace o obnovení provozu ZŠ pro žáky 1. stupně

Od 25. 5. 2020 je umožněno žákům 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit v kmenové ZŠ.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů.

Každý žák je povinen 25. 5. 2020 přinést do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění. 

Více informací ZDE

Čestné prohlášení ZDE

______________________________________________________________________________

Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2020/2021

__________________________________________________________________

Macurův memoriál

Legendární běh za svobodu a budoucnost se letos uskutečnil alespoň symbolicky. Sportovním během pojmenovaným po hrdinovi konce 2. světové války připomínají každoročně v Horní Bečvě události května 1945. Macurův memoriál, do kterého se loni přihlásilo 232 sportovců, letos uspořádali alespoň symbolicky.

Videoreportáž ZDE

__________________________________________________________________________-

V době uzavření školy bude

Žádost o ošetřovné vydávána

na žádost rodičů v pondělí, středu a čtvrtek

od 8:00 do 10:00 hod.

 

V odůvodněných případech nebo v případě naší nepřítomnosti nás můžete kontaktovat na tel. č.:  

775 293 409 (řed. školy) 725 022 472(zást. řed.)

_______________________________________________________________________

 

Žádost o ošetřovné v mateřské škole Vám bude vydáno  každé pondělí v době od 8:00 do 10:00,

případně dle domluvy na tel. č. 604 955 548

Příloha č. 1 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (102984)
Příloha č. 2 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (110198)

  

 

_______________________________________________________________________________

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k tomu, že nám současná situace nedovolí tradiční formu vzdělávání, jsme nuceni Vám pokyny k osvojování učiva, k samostatnému studiu, výukové materiály, pracovní listy, různá zadání a podobné instrukce zasílat prostřednictvím elektronické komunikace. Žákům 1. a 2. ročníku budou pokyny zasílány prostřednictvím e-mailu rodičů, ostatním převážně pomocí aplikace Bakaláři nebo budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o průběžné sledování výše uvedených zdrojů. Informace zde budou doplňovány postupně. Je nám zcela jasné, že výuku nelze nahradit samostudiem a ani pracovní a jiné povinnosti rodičů vždy nedovolí se školní přípravě věnovat naplno. Proto věnujte čas převážně opakování a prohlubování již probraného učiva, čtení literatury, sledování zajímavých dokumentů.

Věříme, že tato ojedinělá situace může být i podnětem pro jiné činnosti a aktivity, na které běžně není čas a prostor.

Současně dochází ve škole k přechodu na nový server. Z tohoto důvodu může být chod aplikace Bakaláři dočasně omezen. Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________________________

UČEBNÍ PODKLADY PRO SAMOSTUDIUM

AJ - 3. třída (skupina p. uč. Romanové)

________________________________________________

Doporučené on- line aplikace:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

Skřivánek 2020 – report z pohledu učitele

Je pátek 14. února, asi tři hodiny odpoledne. Vestibul kulturáku se začíná nenápadně plnit. Sedím v kavárně LuCafé a říkám si, že Skřivánek je opravdu populární, když první návštěvníci nedočkavě postávají pod schody už hodinu před začátkem akce. Není divu. Za těch dvaadvacet let, které letos Skřivánek slaví, už udělal něco parády! Není to bůhvíjaké vystoupení, kde chodí jen znudění rodiče vystupujících dětí. Diváci a posluchači sem chodí fandit malým Davidům v nelítostném souboji s Goliášem – trémou. Prožívat to šimrání v podbříšku, když tréma na chvilku vítězí a nakonec zažívat pocit úlevy a hrdosti, když po vystoupení následuje úklona a zasloužený potlesk.

Letos totiž plné hlediště tleskalo 28 zpěvákům a zpěvačkám, pěti vystupujícím třídám, dvěma vystoupením taneční skupiny Dance rebels a třem písničkám, které zazpíval sbor Skřivani.

A jak to všechno proběhlo? Dovolím si vypůjčit komentáře několika třeťáků z jejich slohových prací.

Bylo tam spoustu zajímavých věcí, tak si to poslechněte: S.R.

Začalo to tak, že v 16 hodin přišli dva moderátoři – Jirka Vašut a Žaneta Skalíková. Zahájili 22. ročník Bečvanského Skřivánka. Čtvrtá třída byla jako první a předvedla svůj hudební talent a propojila ho s adrenalinem. A.B.

Líbili se mi čtvrťáci, asi bych jim dal lajčík. V.K.

Paní sbormistryně Barbora Maléřová má rytmus v těle a krásný hlas. Dobře umí hrát na nástroje a supr nás připravila na Skřivánka. B.T. (členka sboru)

Tanečníci z Dance rebels to měli vymakané. Já bych se to snad v životě nenaučila. A.S.

Vystoupení prvňáků bylo roztomilé. S.K.

Nejvíc se mi líbila druhá třída, protože to měla asi nejlíp nacvičené. D.R.

Pak začala pěvecká kategorie Pískle. Tam zpívají děti z první a druhé třídy. G.M.

Jak někdo dozpívá, dostane čokoládu. O.T.

Mně se líbil Štěpán Trčka, zpíval písničku Komáři se ženili, bzum, bzum. V.Č.

Potom zatančila 3. třída na písničku z Mrazíka. G.M.

Můj největší zážitek bylo tančení! D.V.

Moderátoři se vystřídali. Přišli Ondra Němec a Vanesa Maléřová a pozvali do zákulisí zpěváky ze 3., 4. a 5. třídy. V.O.

Nejvíc obdivuji svého bráchu, který vyhrál v kategorii Skřivánek, i když ho bolelo v krku. A.B.

V kategorii Skřivánčice bylo nejtěžší vyhlásit vítězku, protože tu byla největší konkurence. L.M.

Skřivánek se mi moc líbil, protože ti, co zpívali, měli tu odvahu zazpívat a zatančit. E.F.

Někteří vyhráli a dostali ceny. Někteří sice nevyhráli, ale aspoň dostanou párek v rohlíku. Š.O.

To nejlepší přišlo nakonec, když nás páťáci pozvali na ples. E.F.

Jak páťáci tančili ten waltz, to bylo úžasné. V.O.

Bylo to hezké. Bylo tam hodně lidí a pan učitel a paní učitelky si toho vážily. Dělali dost práce, aby to děti natrénovaly a aby byli skřivánkoví rodiče spokojení. R.B.

 

Nezbývá mi, než s mými žáky souhlasit. Mě osobně letošní Skřivánek strašně bavil. A když jsem se tak v průběhu dění díval kolem sebe a poslouchal tleskání diváků, myslím, že jsem v tom rozhodně nebyl sám.

Za to, že se celá akce vydařila, bych chtěl poděkovat:

Všem zpěvákům a tanečníkům, kteří se zúčastnili.

Kolegyním učitelkám a asistentkám, které se svými žáky pilně cvičily tanečky.

Jožkovi Blinkovi, který nejen, že děti při zpívání doprovází na klávesy, ale už týdny dopředu všechny zpěváky připravuje.

Všem sponzorům, kteří přispěli na ceny nebo ceny dodali.

Paní ředitelce Křištofové, která nad celým Skřivanem drží ochrannou ruku už 22 let.

A nakonec také všem Vám, kteří jste seděli v hledišti a bavili se stejně dobře jako já.

A ti z Vás, kteří jste Skřivánka 2020 z jakéhokoliv důvodu nenavštívili – chyťte se za nos, ale nebuďte smutní. Příští rok svoje zaváhání můžete napravit. Jen doporučuji přijít včas.

Antonín Polách

 

Pískle

 1. místo – Štěpán Trčka, 2. tř. – Komáři se ženili
 2. místo – Julie Chudějová, 2. tř. – Káča našla ptáče
 3. místo – Marek Vančura, 1. tř. – Rybička maličká

cena poroty – Samuel Verner, 2. tř. – Já mám koně

 

Skřivánek

 1. místo – Vojtěch Blinka, 5. tř. – Dám dělovou ránu

ceny poroty:

Adam Blinka, 3. tř. – Dej mi víc své lásky

Šimon Ondruch, 3. tř. – Nechoď Janku

 

Skřivánčice

 1. místo – Vanesa Maléřová, 5. tř. – Ve dvou

ceny poroty:

Viktorie Ondruchová, 3. tř. – Jdu cestou necestou

Vendula Bernátová, 4. tř. – Buchet je spousta

Žaneta Skalíková, 5. tř. - Atlantida

 

FOTO ZDE

 

Fotogalerie: Skřivánek 2020

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

Zveme Vás na přednášku pro rodiče na téma

Školní zralost, aneb co dítě musí umět při nástupu do 1. třídy

Přednášející Mgr. Karel Opravil

speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikového chování dětí a mládeže, lektor mnoha seminářů po celé ČR

Termín: pondělí 24. února v 15:00  - Mateřská škola Horní Bečva

__________________________________________________

 

Vermikompostéry v naší škole

Ráda bych Vám představila další aktivitu, kterou v rámci našeho letošního projektu „Jen třídit nestačí“ ve škole realizujeme. Do školy jsme pořídili dva vermikompostéry, které jsme umístili do 3. a 7.A třídy. Děti tak zjistily, proč je důležité třídit bioodpad, a jaký užitek nám následně může přinést. Na prvním stupni proběhl projektový den, třeťáci svým spolužákům vysvětlili, k čemu vermikompostér slouží. Sedmáci chystají výuková videa. Význam vermikompostování krásně vystihl Martin Mikuda ze 7. A ve své slohové práci, kterou máte možnost si níže přečíst.

Jitka Bordovská

 

Na začátku školního roku se v naší třídě objevila netradiční židlička, která mi připomínala retro taburet z babiččina obývacího pokoje. Brzy jsem však pochopil, že plastová bedýnka na čtyřech nohách slouží jako „odpadkový koš“ a zároveň „domek pro žížaly“.

Ve škole jsem se tak poprvé setkal s možností využití ovocných slupek, ohryzků a dalšího tzv. bioodpadu, jehož likvidace je nesnadná. Biokoš, který nese odborné označení vermikompostér, je malý zázrak, který dokáže využít zbytky z našich ovocných svačin za účelem nakrmení žížal, které nám vytvoří tzv. žížalí čaj a kvalitní kompost.

Obsluha vermikompostéru není náročná. Pro jeho založení nám postačí pár roliček od toaletního papíru, nebo můžeme použít plato od vajec, které natrháme na kousky a vyskládáme na dno vermikompostéru. Na papírový podklad nasypeme žížaly se speciální hlínou. Nejvhodnější žížaly jsou kalifornské, jelikož jsou velmi žravé a rychle se množí. Žížaly udržujeme ve vlhkém prostředí a pravidelně vhodně dokrmujeme. Kompostovat můžeme dokonce i kávový lógr a pytlíky od čaje.

Pokud správně třídíme a nezanášíme kompostér nevhodným odpadem, jako je živočišný odpad – olej, sádlo, mléčné výrobky, zbytky masa, dočkáme se za cca půl roku odměny v podobě tzv. „žížalího čaje“. Tento produkt nám poslouží jako vynikající hnojivo pro kytky, bylinky a zeleninu. Kromě velmi silného hnojiva, které musíme vždy ředit vodou, získáme velmi výživný substrát pro pěstování rostlin. Vermikompostér je malý zázrak, který dokáže proměnit odpad ve výživu. Jelikož nezapáchá, můžeme jej umístit přímo v kuchyni, kde se shlukuje nejvíc zbytků z celé domácnosti. Prostřednictvím vlastního kompostování si můžeme vypěstovat velmi cennou zeleninu v bio kvalitě.

Martin Mikuda, 7.A

Vánoční jarmark

7. prosince jsme společně rozsvítili vánoční stromeček v centru obce. Škola k této příležitosti ve vstupním vestibulu uspořádala vánoční jarmark. Tento rok však bylo něco jinak. Všechny výrobky byly vytvořeny z materiálu, který už byl nějakým způsobem jednou použit. Mottem letošního jarmarku totiž bylo: „Nejlepší odpad je žádný!“ a „Děti daly odpadu druhou šanci.“  Chtěli jsme tak upozornit na enormní množství odpadu, které vzniká. Třídit už opravdu nestačí (tak zní také název našeho letošního školního projektu), v Technických službách Vsetín jsme se při podzimní exkurzi přesvědčili, že o výkup plastu už je minimální zájem a jeho likvidace je finančně velmi náročná. Společně s dětmi jsme se rozhodli alespoň částečně minimalizovat odpad školy. Už od října jsme shromažďovali použité plechovky z jídelny, z domovů. Do školy děti i paní učitelky nosily nepotřebné látky a záclony, ze kterých jsme našili látkové pytlíky. Doufám, že i Vám je myšlenka „netvořit zbytečný odpad“ blízká a s mnohými z Vás se potkám u regálu s pečivem, kde tyto látkové pytlíky od dětí použijeme. Pokud jste zaváhali, přijďte si pro ně do školy, ještě nám nějaké zbyly.

Děti tvořily v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, zorganizovali jsme také tři odpolední workshopy, kde jsme udělali kus práce. Děkuji všem dětem, které se workshopů ve svém volném čase zúčastnily, a taky těm, které přišly v sobotu prodávat a prezentovat tak svoji třídu do stánku, děkuji všem dospělým, kteří přiložili ruku k dílu, vedení školy za podporu. Ale největší dík patří naší skvělé výtvarnici Kamile Maliňákové, která před jarmarkem strávila ve škole nejeden večer a dotáhla tak vše k úplné dokonalosti. Jaké originální dárky a výrobky vznikly, můžete posoudit v naší fotoreportáži.

V prostorách družiny jsme s deváťáky a paní zástupkyní Andreou Hanasovou vytvořili provizorní Férovou kavárnu, v nabídce byla káva, čaj a kakao. Proč férovou? Všechny produkty, které jsme nabízeli, měly ochrannou známku FAIRTRADE, mléko na kakao bylo z biofarmy.  Značka fairtrade (spravedlivý obchod) dává možnost lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou kávu, kakao nebo banány dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy. Možná Vás napadne, že tyto problémy jsou od nás daleko a nás tíží jiné. Já si však myslím, že skrze příběhy těchto lidí se naše děti učí kriticky a empaticky myslet, naučí se pomáhat potřebným. Nutno podotknout, že část výdělku ze školního jarmarku putuje do Indie, naší adoptivní dceři Glorii Sabo.

V závěru chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakkoli na organizaci školního jarmarku podíleli. Věřím, že nás všechny hřál dobrý pocit ze smysluplně odvedené práce.

Jitka Bordovská

FOTO ZDE

_____________________________________________

Malujeme spolu  

Ve středu 4. prosince jsme se setkali s babičkami, abychom přivítali adventní čas.  K této příležitosti jsme si společně nazdobili papírový stromeček baňkami, které si každá dvojice dotvořila pomocí barev a své fantazie. Pod stromeček si děti namalovaly svá přání.

Babičkám děkujeme a přejeme všem klidné prožití vánočních svátků!

                                                                                   Zuzana Valová

FOTO ZDE

Přidány fotografie z činnosti výtvarného kroužku ZDE

_____________________________________

Podzimní tvoření z přírodnin

Páťáci tvořili z přírodnin. Jak se jim práce povedla, můžete vidět ZDE

_____________________________________

        Výdej obědů pro cizí strávníky

Od 2. 12. 2019 bude obnoven výdej obědů pro cizí strávníky.

Cena oběda: 55,- Kč

Výdej obědů v jídelně (konzumace v jídelně):       

10:30 – 11:00        11:30 – 12:00             

Výdej do jídlonosičů:

 • Strávníci musí mít 2 jídlonosiče.

Při odebrání plného jídlonosiče donesou prázdný na další den.

 • Jídlonosiče musí být podepsané.
 • Obědy se budou objednávat do stravovacích archů dle jídelního  lístku na místě, kde se jídlonosiče budou vychystávat.
 • Odhlašování se bude provádět do stravovacích archů proškrtnutím nebo telefonicky na tel. č. 571 645 131 do 12 hod. předchozího dne.

Exkurze Technické služby Vsetín

Je za námi první aktivita, která zahájila náš letošní projekt „Jen třídit nestačí“. Prostřednictvím tohoto projektu chceme posílit ohleduplné chování a jednání nové generace. Aktivitami chceme vzbudit v žácích zamyšlení nad současným konzumním stavem společnosti. Jak celá exkurze na děti zapůsobila, si můžete přečíst v reportáži Evy Vašutové z 8. B, tímto jí děkuji za velmi cennou zpětnou vazbu.

                                                     Jitka Bordovská

V úterý 22. října jsme navštívili třídicí linku ve Vsetíně, abychom zjistili, jak probíhá třídění odpadu a jak to všechno funguje.

Procházeli jsme velikým areálem, kde bylo plno odpadu. Nejdříve nám paní, která nás logistickým centrem provázela, ukázala směsný odpad, jež se vyváží na skládku do Přerova. Velmi často si lidé myslí, že do třídicí linky se dostanou již roztříděné věci z barevných kontejnerů. Ve skutečnosti se však na lince musí ještě třídit, protože lidé házejí do kontejnerů nesprávné věci. Většinou buď z důvodu neznalosti, nebo lenosti. Poté jsme šli do haly, kde se třídí papíry a plasty. Vše se třídí ručně – po pásu jedou plasty a kolem něj stojí lidé a rozdělují je na různé barvy.

Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Třeba to, že komunální odpad se dá zužitkovat jako palivo, nebo stavební materiál. Překvapilo nás, že likvidace jedné 750 kg kostky plastových lahví stojí 1200 Kč, a to proto, že Čína, jež byla největším odběratelem plastového odpadu (ze kterého vyráběla syntetické látky, např. na hračky, mikiny apod.), jej přestala objednávat. Nevyužitý plastový odpad teď trápí mnoho států. Proto je jeho likvidace tak finančně náročná.

Myslím, že po tomto zážitku a po množství odpadu, které jsme viděli, se všichni budeme snažit chovat šetrněji k přírodě. Budeme odpad třídit co nejlépe a budeme se jej snažit produkovat co nejméně.

                                                    Eva Vašutová, 8. B

FOTO ZDE

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

HALLOWEEN VE ŠKOLE

foto zde

____________________________________________________________________

 

Malujeme spolu

V letošním školním roce opět pokračujeme v projektu Malujeme spolu - společné malování s babičkami. První naše setkání proběhlo ve středu 23. října. Mezi námi – druháky a třeťáky – jsme přivítali i nové nadšence – žáčky první třídy se svými babičkami. Podzimní malování se neslo ve znamení Halloweenu. Nejprve jsme se s tímto svátkem obeznámili formou povídání, obrázků a her. Každá dvojice se pak pustila do svého dýňového strašidla. Velmi zdařilé práce našich malířů jsou k vidění na nástěnce u hlavního vchodu školy.  

Děkujeme babičkám, že si našly čas a přišly za námi!

                                                  Zuzana Valová      

FOTO ZDE

Fotografie z činnosti výtvarného kroužku ZDE

___________________________________________________________________

Výstava na stromech

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. 

V týdnu od 5. do 12. října 2019 se koná pátý ročník zaměřený na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží slonoviny. Letos máte možnost dozvědět se více i Vy! Výstavu najdete na borovicích před malou tělocvičnou naší školy. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jitka Bordovská a Kamila Maliňáková
___________________________________________________

UPOZORNĚNÍ - SBĚR PAPÍRU

V letošním školním roce nebude naše škola organizovat sběr starého papíru. Firma, která nám zajišťovala odvoz a výkup, již toto neprovádí.

Třiďte však dále! Papír můžete odevzdat do sběrného dvoru v naší obci.

__________________________________________________

Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019.

1. třída - pondělí 11:15

2. třída - středa 11:15

3. třída - středa 12:10

4. a 5. třída - pondělí 12:10

žáci 2. stupně - pondělí  13:15

___________________________________________________

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 
 
 
 

Olympijský běh    

Ve středu 19. června 2019 se všichni žáci naší školy opět zúčastnili Olympijského běhu v Kobylské.

Počasí nám přálo, všem se dobře běželo.

 Vítězové obdrželi diplom, medaili a drobné ceny.

 

FOTO ZDE

O Olympijském běhu - více zde

_________________________________________________________________

TESTOVÁNÍ SCIO - OCENĚNÍ

Na jaře 2019 se žáci 3. , 5. a 7. ročníků zapojili do Národního testování pro základní školy.

Někteří z našich žáků dosáhli výborných výsledků v rámci Zlínského kraje a dostali ocenění společnosti SCIO.

Ocenění se týká těchto žáků:
3. ročník: Kristýna Hajdová
7. ročník: ČJ - Eva Vašutová, Ma - Petr Žitník, OSP - Eva Vašutová

 

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Třídy na prvních třech místech obdržely ceny.

Část finanční prostředků získaných za sběr papíru je použita na příspěvek na studium pro naši adoptivní dívku z Indie.

(více zde)

TŘÍDA MNOŽSTVÍ - kg
1. 899 
2. 656 
3. 611
4. 693
5. A 2 062
5. B 536
6. A 420
6. B 386
7. A 453
7. B  436
8.      379
9.  415
CELKEM 7 946


V soutěži ve sběru papíru S panem Popelou se naše škola umístila na 2. místě v celkovém množství nasbíraného papíru v regionu Severní Morava.

 

_____________________________________________________

Už jsme čtenáři!

Ve čtvrtek 20. června proběhlo v obecní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. U rytíře Písmenka každý nejprve předvedl své čtenářské dovednosti. Následoval slib čtenáře a pasování, na které se děti už dlouho těšily. Pro vzpomínku na tento den jsme si odnesli čtenářský průkaz, pasovací listinu a krásnou knihu. Všechny  potěšila i drobná sladkost a osvěžující meloun. Velkým překvapením letos byla dortová kniha, kterou pro všechny čtenáře upekla a věnovala paní Ryšicová.

Děkujeme paní Bernátové a paní Vaškové za  připravený program a upomínkové předměty. Velké díky patří také paní Ryšicové za velmi chutnou knihu!

                                                         Zuzana Valová

FOTO ZDE

__________________________________________________________________

 

ŠKOLNÍ VÝLET ŠTRAMBERK

FOTO 1. A 2. TŘÍDA

FOTO 3. A 4. TŘÍDA

_______________________________________________________________________________________

Závod všestrannosti mládeže 2019

     Stejně jako každý rok, tak i letos, jsme byli pozváni na tradiční branný Závod všestrannosti mládeže. Tento závod je určen pouze žákům 7. třidy. Je pořádán Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Policií ČR, HZS Rožnov pod Radhoštěm a I.P.A. ČR, sekce Rožnov pod Radhoštěm, ZZSZK a dalších partnerů.

     Závod se konal 29.  5.2019 v prostorách zimního stadionu na Bučiskách, na skokanských můstcích a v přilehlém okolí. Jelikož máme 2 sedmé třídy, mohli jsme přihlásit 2 družstva. 7. A reprezentovali Barbora Kačmaríková, Alena Křenková, Daniel Malina a Pavel Holzer. Za 7. B jsem nominoval Evu Vašutovou, Viktorii Mazůrkovou, Adama Lejsku a Petra Žitníka. Letošního závodu se zúčastnilo celkem 11 týmů z rožnovského okrsku a soutěžili v různých disciplínách, např. jízdě na kole a znalostí silničního provozu, střelbě ze vzduchovky. Po střelbě je čekala fyzicky nejnáročnější prověrka, a to vyběhnutí skokanského můstku. Potom na soutěžící čekaly disciplíny lukostřelba, topografie, první pomoc, překonání překážky na laně, znalosti z historie Rožnovska. Perličkou byla lanová dráha přes Bečvu, jízda na raftu a lanová lávka přes Bečvu. Každé družstvo strávilo na trati přes hodinu a musím říct, že letos bylo na závod i to pravé vojenské počasí, mokro a bláto. Taky podle toho v cíli všichni vypadali.

     A jak jsme dopadli? Výborně! Nejlépe, jak jsme mohli. Našemu „béčku“ se podařilo poprvé v historii tohoto závodu vyhrát. Díky nejlepšímu běžeckému času a dobrým znalostem zvítězili před druhou ZŠ Pod Skalkou a třetím Gymnáziem. Naše 7. A obsadila konečné 9. místo. 7. B převzala od pořadatele pohár, který zůstane ve škole, putovní pohár s jmenovkou nového vítěze, který budeme rok opatrovat a vystavovat v naší škole, medaile, diplomy a hodnotné ceny. Chtěl bych všem zúčastněným, jak závodníkům, tak pořadatelům, moc poděkovat a budeme se snažit, aby putovní pohár v naší škole zůstal co nejdéle.

                                                             Mgr. Zbyněk Kocurek

 

 

Fotogalerie: Závod všestrannosti 2019

O Z N Á M E N Í

Z důvodu zahájení stavebních prací v rámci rekonstrukce učeben a sociálního zařízení rozhodl ředitel Základní školy T. G. Masaryka a mateřské školy Horní Bečva, okres Vsetín o udělení 

ředitelského volna žákům ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2019

Školní rok bude ukončen v úterý 25. 6. 2019. 

Školní družina bude mimo provoz.

                                                                    Mgr. Jan Děcký

                                                                       ředitel školy

_______________________________________________________________________

__________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Sběr starého papíru byl v letošním školním roce již ukončen.

__________________________________________________

 

 

Úspěch v soutěži PO očima dětí!

Požární ochrana očima dětí je celorepubliková literární a výtvarná soutěž, do které se zapojili i žáci naší školy. Nejprve proběhlo školní kolo, následovalo okresní kolo, kde nás reprezentovaly práce žáků:

Výtvarná část:

1.- 2. ročník: Vojtěch Kubáň, Dominik Vašut, Michal Vrbka

3.- 5. ročník: Samuel Bílek, Natálie Mudroňová, Vendula Bernátová

Literární část:

8. ročník: Daniela Vaníčková, Kryštof Kočí, Marek Vašut

 

Výsledky jednotlivých kol:

Okresní kolo Vsetín:   Daniela Vaníčková    1. místo

                                   Michal Vrbka            1. místo

                                   Vojtěch Kubáň         3. místo

                                   Vendula Bernátová   2. místo

                                   Samuel Bílek             3.místo

 

Krajské kolo Zlín:       Daniela Vaníčková   1. místo

                                  Michal Vrbka            2. místo

                                  Samuel Bílek            3. místo

                                                

Slohová práce Daniely Vaníčkové postupuje dále do celostátního kola.

Všem vítězům gratulujeme a Daniele přejeme mnoho úspěchů v dalším kole!

          Zuzana Valová

Práci Daniely Vaníčkové si můžete přečíst ZDE

 

FOTO z předávání cen ZDE

 

 

Fotogalerie: Požární soutěž

Macurův memoriál – legendární běh za svobodu a budoucnost

 

     V pátek 3. května 2019, den před výročím osvobození obce Horní Bečva, se uskutečnil tradiční závod v přespolním běhu, Macurův memoriál. I letos přišlo uctít památku Jaroslava Macury, který obětoval svůj život pro druhé, hodně závodníků i fanoušků.

      Na webové stránce www.macurak.cz měli závodníci možnost se s dostatečným předstihem zaregistrovat, a tím usnadnit práci pořadatelům při přiřazování čísel a čipů. Účast samotných žáků naší školy bývá každoročně velká. Jsem rád, že ani děti, ani dospělé neodradila špatná předpověď počasí, že i letos podpořili myšlenku, kvůli které se tento závod už mnoho let běhá. Letošního deštivého závodu se zúčastnilo rekordních 232 sportovců, což je o 28 více než v loňském roce. Mateřskou školu reprezentovalo 19 dětí ve dvou kategoriích. Žáky základní školy čekaly různé stupně obtížnosti tratí a vydatný déšť. V deseti kategoriích běželo celkem 182 žáků. Kromě našich žáků se zúčastnily závodu děti z Prostřední Bečvy, z Rožnova pod Radhoštěm a Hutiska Solance. V pěti věkových kategoriích si zazávodilo třicet dospělých a jedna juniorka. Ti měli trať nejobtížnější, čekalo na ně téměř 5 km běhu z Martináku ke škole. Podmínky byly letos opravdu krušné, běželo se v chladnu, trať byla mokrá a blátivá.

     Na všechny soutěžící Macurova memoriálu čekalo v cíli občerstvení. Děti dostaly meloun, banán a čaj, dospělí si v rámci startovného měli možnost dát po závodě vývar a něco na doplnění tekutin (pivo, nealko). O občerstvení se vzorně starali hasiči z Horní Bečvy a učitelky ZŠ. Pro všechny byly k opékání nachystány špekáčky, po kterých se i letos zaprášilo. O kávu a něco sladkého se postaral stánek Kavárna Café Tucan z Valmezu. Je nutno dodat, že celá akce se nesla v BIO duchu, tzn. že veškerý odpad byl recyklovatelný, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Naše heslo bylo a je „Dycky kompost!“

     Chtěl bych všem, kteří se na uskutečnění tohoto závodu podíleli, poděkovat. Jde o pořadatele, kterými byli Obec Horní Bečva, Základní škola TGM Horní Bečva, Ohlá klika a zejména Stanislav Ondruch. Velké díky patří samozřejmě sponzorům, bez kterých by vítězové nemohli dostat krásné a hodnotné ceny.

Troufám si říct, že závod se vydařil, a to i přes chladné počasí, které v letošním ročníku panovalo. Všichni už se těšíme na další ročník Macurova memoriálu.  

FOTO ZDE

                                   

        Zbyněk Kocurek, ZŠ Horní Bečva

 

DEN ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE

Milí rodiče a přátelé školy!

V pátek 26. dubna jsme zanechali lavice opuštěné a oslavili Den Země. Vybaveni pracovními rukavicemi a pevným odhodláním jsme vyrazili ven do terénu oslavit tento významný den skutkem. Zkrátka jsme přírodě ulevili od odpadu, který se během roku v našem okolí nahromadil. Každá třída měla vymezené teritorium, to pečlivě „pročesala“ a zbavila veškerého smetí. Přála bych vám vidět, s jakou urputností se do toho děti pustily. Žádná PETka i v tom nejtrnitějším křoví neměla šanci. Výsledkem je 78 odvezených pytlů odpadu a hromada harampádí. Děkuji všem paním učitelkám i asistentkám, které se vyhlazovací akce zúčastnily, Službám obce za spolupráci při svozu odpadu. Přeji všem, aby nám čisté okolí a radost z bečvanských přírodních krás co nejdéle vydržely!

Pečujme o naše přírodní bohatství, je nejvyšší čas!!!

FOTO ZDE - (postupně bude doplněno)

Fotogalerie: Den Země

___________________________________________________________

Malujeme spolu - duben

Ve středu 24. dubna proběhlo malování a tvoření s našimi babičkami. Společně jsme si připomněli Den Země. Každá dvojice zachytila naši planetu z jiného pohledu.

Děkujeme babičkám, že si našly čas a přišly mezi nás.                                       

Zuzana Valová

FOTO ZDE

_______________________________________________________________________

 

Fotogalerie: Malujeme spolu - duben 2019

              SKŘIVAN 2019

V pátek 5. dubna žily obce Horní a Prostřední Bečva Skřivanem, velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou pěveckou soutěží žáků 2. stupně hornobečvanské základní školy. Již 17. ročník této akce se konal v úplně zaplněném kulturním domě. Celým podvečerem provázeli přítomné deváťáci Aneta Riegelová a Emanuel Vala, kteří se tohoto nelehkého úkolu zhostili velmi dobře. Program zahájil pěvecký sbor Skřivani pod vedením p. učitelky Dity Gužíkové, zazpívali zajímavé písně o dešti. Potom vystoupil taneční spolek Dance Rebels Kids  a 7. A předvedla scénický tanec Malá mořská víla. Následovalo představování poroty: předseda Ziggy Horváth – (protest)songový písničkář, básník, hudebník, textař a moderátor. Dalšími členy poroty byli Zdeněk Poruba a Adam Růčka – oba členové skupiny Z horní, dolní a dál na jih. V porotě zasedl i starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, místostarostka Prostřední Bečvy Alena Srovnalová a ředitel ZŠ TGM Horní Bečva Jan Děcký. Všech 16 zpěváků netrpělivě čekalo na svá vystoupení. V první polovině podvečera zazpívali: Linda Pavelková (6. B), Josef Vojkůvka (6. A), Justina Jurajdová (6. A), Natálie Šuláková (7. A), Vanessa Valová (6. B), Nikola Mikudová (7. A), Jakub Kubeša (6. A) a Emanuel Vala (9. tř.). Program pokračoval rozhovorem s předsedou poroty, který přidal i něco ze svého repertoáru. A následovalo pěvecké vystoupení Sáry Bílkové, která vyhrála Skřivana 2x. Třídy 6. A a 7. A předvedly zajímavé tance.

Ve druhé části se představili tito zpěváci: Angela Davidson (7. A), Magdaléna Kadavá (9. tř.), Marie Horutová (7. B), Kristýna Otepková (7. A), Filip Kubáň (6. A), Kateřina Blinková (8.tř.), Barbora Ondruchová (6.A) a Zuzana Podešvová( 8.tř.). Všechny výkony soutěžících se divákům moc líbily, porota to neměla s rozhodováním letos vůbec lehké. Zatímco se radili v zákulisí, na pódiu předvedla 9. třída moderní divadlo, které napsal Emanuel Vala. Deváťáci se také rozloučili a poděkovali své třídní učitelce Marcele Hodaňové. Potom následoval tanec žáků 7. B a osmáci předvedli Grotesku. Závěr obstaraly zkušené talentované tanečnice z Dance Rebels Juniors s tancem Sestry v akci (nacvičila p. Soňa Stromšíková).

A pak už přeplněný sál utichl a čekal na verdikt poroty. Její předseda Ziggy Horváth nejprve všechny zpěváky pochválil za výborné výkony a konstatoval, že to členové poroty neměli letos vůbec lehké, a proto udělili i 3 ceny poroty: Marii Horutové za píseň Slza z tváře padá, Barboře Ondruchové, která soutěžila s lidovkou Mezi horami a Zuzaně Podešvové, ta zazpívala písničku A ty se ptáš co já.

A na stupně vítězů vystoupily tyto zpěvačky: bronzový stupínek obsadila Nikola Mikudová s písní Dědina Ščamba, na 2. místě skončila Linda Pavelková, která zazpívala píseň Andělé strážní a vítězství si letos odnesla žákyně 9. třídy Magdaléna Kadavá s francouzskou písní Je Suis Malade od Lary Fabian. Vítězové obdrželi pěkné ceny, ostatní účinkující byli odměněni sladkostmi. Sponzory Skřivana byli: Obecní úřad Horní a Prostřední Bečva, paní Bartošková z místního květinářství, Mini hobby paní Diatková a pan Stromšík věnoval jako každý rok všem soutěžícím párek v rohlíku.

Moderátoři Skřivana poblahopřáli vítězům, poděkovali všem učitelkám za přípravu tanců, p. Martině Šrámkové za klavírní doprovod, Patriku Bouchalovi, který usedl za bubny, Ondřeji Malinovi a Tomáši Machálkovi – ti se starali o ozvučení, počítač obsluhovali Daniela Vaníčková a Kryštof Kočí. Bude i DVD z letošního Skřivana zásluhou Ondřeje Balaše. Za krásnou výzdobu moderátoři poděkovali skvělé výtvarnici Kamile Maliňákové. Avšak největší aplaus sklidila p. učitelka Dita Gužíková za přípravu zpěváků, tanečníků, za ochotu, pomoc a cenné rady, neboť bez ní by se neuskutečnil Skřivan 2019. Moderátor předal hlavní organizátorce květiny, společně se spolumoderátorkou poděkovali všem účinkujícím za překrásně strávený podvečer a nezapomenutelný kulturní zážitek. Společně se budeme těšit na 18. ročník SKŘIVANA v roce 2020.

               Text: Marie Němcová           Foto: Jaroslav Čáp a Jitka Bordovská

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ     ZDE

 

foto ZDE

____________________________________________________________________________

Sportovní odpoledne

Ve středu 3. dubna se konalo další sportovní setkání žáků první třídy s jejich rodiči.  Tentokrát se z účastníků sestavila družstva, která se mezi sebou utkala ve florbale. Následovala vybíjená a nakonec volná pohybová aktivita, kterou si každý užil podle svého. Maminkám i tatínkům děkujeme, že si našli čas a přišli si s námi zasportovat.

                 Zuzana Valová

FOTO ZDE

________________________________________________________________

 

Pozvánka na přednášku pro rodiče budoucích školáků

____________________________________________________

 

Zápis do MŠ na rok 2019/2020

- bližší informace ZDE

__________________________________________________________

PO očima dětí

Požární ochrana očima dětí je celorepubliková literární a výtvarná soutěž pro děti a mládež. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spolu s MŠMT ČR. V letošním roce se koná již 45. ročník, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Do výtvarné části se zapojily děti z 1. stupně. Žáci z 2. stupně se pokusili o literární zpracování tématu.  Nejlepší tři práce ze školního kola postupují do okresního, které se koná ve Vsetíně.

Naši školu budou reprezentovat:

Výtvarná část:

1.- 2. ročník: Vojtěch Kubáň, Dominik Vašut, Michal Vrbka

3.- 5. ročník: Samuel Bílek, Natálie Mudroňová, Vendula Bernátová

Literární část:

8. ročník: Daniela Vaníčková, Kryštof Kočí, Marek Vašut

                      Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů!!

                                                                                       

                                      Zuzana Valová

FOTO ZDE

_______________________________________________________________

Lyžařské přebory Horní a Prostřední Bečvy

                V pátek 15. března 2019 se uskutečnily závody v obřím slalomu v lyžařském areálu U Sachovy studánky v Horní Bečvě. Závodu se zúčastnilo celkem 68 závodníků. Soutěžilo se ve třech kategoriích  - žáci 1. -  3. třídy, žáci 4. - 6. třídy a 7. - 9. třídy, děvčata a chlapci zvlášť.

            Děkujeme manželům Tovaryšovým za  umožnění konání závodů, manželům Závorkovým za stavbu tratě a časomíry, manželům Kutějovým, obcím Horní a Prostřední Bečvy za ceny, všem pořadatelům a účastníkům za zdárný průběh závodu.

            Závod se vydařil a všichni se těšíme na 2. ročník. 

Daniela Křištofová

 

Výsledky  1. - 3. místo ZDE

Podrobné výsledkové listiny:

1. - 3. třída chlapci

1. - 3. třída dívky

4. - 6. třída chlapci

4. - 6. třída dívky

7. - 9. třída chlapci

7. - 9. třída dívky

FOTO ZDE

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Lyžařský výcvik žáků 5. a 7. třídy

     Lyžařský výcvik se v letošním školním roce uskutečnil v období od 4. 2. do 8. 2. 2019 a kde jinde, než na Sachovce. Tohoto kurzu se zúčastnilo 60 žáků z celkového počtu 67. A jsem rád, že se ho účastnila i Nikola Mikudová. Ač nelyžovala, přesto veškerý volný čas o přestávkách trávila se spolužáky.

     Dětí bylo hodně, proto jsme je museli rozdělit do čtyř skupin lyžařů podle výkonnosti a do dvou skupin snowboardistů. Mladým lyžařům předávali své cenné zkušenosti Mgr. Zbyněk Kocurek, Mgr. Daniela Křištofová, Mgr. Markéta Fárková, Mgr. Petra Farníková, asistentka Lenka Malinová a snowboardisty měli na starosti Lucka a Aleš Závorkovi. Někteří se učili kouzlu lyžování od samých začátků, jiní zdokonalovali svůj smýkaný oblouk a ti nejlepší i oblouk carvingový. Celkově se všichni učili, třeba i pomocí různých her, obratnosti na lyžích a snowboardu.

     V pátek jsme pro všechny připravili závod v obřím slalomu. Účast byla téměř stoprocentní. Všichni si závod užili, vítězové dostali diplomy a drobné ceny a všichni účastníci závodu obdrželi sladkost.

     A krátké zhodnocení na závěr:

     Počasí bylo perfektní, svah každý den výborně upravený, obsluha vleku, včetně majitelů Tondy a Ivety Tovaryšových, věčně usměvavá a ochotná. V restauraci na Sachovce bylo vždy něco dobrého k jídlu. Teď už zbývá jen moc poděkovat a těšit se na další lyžařský výcvik ve školním roce 2019/2020.

 

                                                   Mgr. Zbyněk Kocurek, vedoucí lyžařského kurzu

 

Výsledky závodu:

Kategorie dívek 5. třídy   

 1. místo – Tina Miranová
 2. místo – Adéla Závorková
 3. místo – Karolína Nytrová

Kategorie chlapců 5. třídy

 1. místo – Lukáš Hykel
 2. místo – Daniel Švec
 3. místo – Max Fárek

Kategorie dívek 7. třídy

 1. místo - Veronika Oleksowiczová
 2. místo – Eva Vašutová
 3. místo – Natálie Pineckerová

Kategorie chlapců 7. třídy

 1. místo – Vojta Švec
 2. místo – Daniel Tovaryš
 3. místo – Šimon Šrám

Kategorie snowboard

 1. místo – Adam Lejska
 2. místo – Daniel Malina
 3. místo – Barbora Kačmariková

 

Fotogalerie:Llyžařský výcvik

Malujeme spolu - březen

Ve středu 6. března se  konalo setkání s našimi babičkami. Tentokrát jsme si připomněli datum 8. března, který je spojován se svátkem žen - MDŽ (Mezinárodní den žen). K této příležitosti jsme zvolili téma květiny. Rodinné dvojice malovaly pomocí temperových barev a jejich zdařilé práce posíláme prostřednictvím fotografií všem ženám k svátku.

                                                            Zuzana Valová

FOTO ZDE

_________________________________________________________

 

Bečvanský skřivánek 2019

 

V pátek 22. února se uskutečnil 21. ročník Bečvanského skřivánka.

Pěvecká soutěž je určena žákům 1. stupně naší školy.

Žáci soutěží ve třech kategoriích Pískle, Skřivánek a Skřivančice 2019. V průběhu programu vystoupí všechny třídní kolektivy s tanečním programem, který si připravily třídní učitelky se svými asistentkami.

            V letošním roce vybrala porota, která se sešla v tomto složení:

předsedkyně - paní Dagmar Zineckerová, dlouholetá vedoucí různých pěveckých sborů, členové byli pan Jan Děcký, ředitel školy, paní Jana Poláchová za obecní úřad Horní Bečva, paní Šárka Gajová, ředitelka ZŠ Hutisko Solanec a Pavlína Přikrylová, ředitelka ZŠ z Prostřední Bečvy, tyto zpěváky:

V kategorii Pískle 2019 (určeno žákům 1. a 2. třídy) vyhrál Štěpán Trčka z 1. třídy s písní Měsíček svítí. 2. místo obsadil Adam Blinka (2. třída), který zazpíval lidovou písničku Nechoď Janku a na 3. místě skončila Apolena Strnadelová (2. třída) s písničkou Káča našla ptáče. Dále porota udělila cenu poroty Viktorii Ondruchové z 2. třídy a Amelii Rae Valové (1. třída).

V kategorii Skřivan 2019 vystoupilo 6 chlapců, vítězství získal  Lukáš Holčák ze 3. třídy s písní Buchet je spousta. Cenu poroty dostal Vojtěch Blinka ze 4. třídy.

11 děvčat zazpívalo v poslední kategorii Skřivančice 2019 a titul si vybojovala Vanessa Maléřová ze 4. třídy s písní Kdy vzlétnu já. Cenu poroty získaly Žaneta Skalíková – 4. třída, Julie Malinová a Natálie Mikudová z 5. A. Blahopřejeme vítězům.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, tanečníkům, našim moderátorům Davidu Solanskému, Emě Vavříkové, Julii Malinové a Karolíně Nytrové,  pěveckému sboru Skřivani pod vedením paní Dity Gužikové, dětem z mateřské školky, které se představily s programem, který nacvičily paní učitelky Šudáková a Hrušková, Ondrovi Malinovi za zvučení, Josefu Blinkovi za nácvik písní a doprovod zpěváků. 

Díky patří i všem paním učitelkám z prvního stupně (paní Valové, Klimszové, Machálkové, Maléřové, Poláškové, Farníkové, Maliňákové, Romanové, Malinové a Fiuráškové) za přípravu tanečních vystoupení.

Velký dík patří našim sponzorům – stavební firmě Swietelsky z Valašského Meziříčí, obecním úřadům z Horní a Prostřední Bečvy, paní Malinové z místního papírnictví, paní Bartoškové z květinářství, paní Diatkové (obchod Mini Hobby), Lukáš Maléř – oprava aut a panu Aleši Stromšíkovi z místního uzenářství, který věnuje všem zpěvákům párek v rohlíku.

            Skončil 21. ročník a můžeme se těšit na další 22. ročník.

 

                                             Mgr. Daniela Křištofová

           

 

Fotogalerie: Skřivánek 2019

 

Malá mořská víla

 Je podvečer 7. 12. 2018 a kinosál v Horní Bečvě se zaplnil do posledního místa. Opona se otevírá a zaznívají první slova úvodní písně muzikálového představení Malá mořská víla: „ Vítejte, vítejte, buďte všichni vítání, vítejte, vítejte, dýchejte však žábrami…“

   Ocitáme se v podmořském světě medúz, mořských koníků a jiných živočichů. Postupně se nám představují další postavy: král všech moří (Josef Němec), princezny (M. Kadavá, K. Blinková., L. Závorková, V. Valová, B. Ondruchová) a všichni netrpělivě čekáme na hlavní postavu muzikálu – malou mořskou vílu (Linda Pavelková), která nás spolu se svými sestrami vyvede z mořského světa na pobřeží, do světa lidí. Tam se zamiluje do prince (Jakub Kubeša), jehož zachraňuje při bouřce. V touze stát se člověkem navštěvuje čarodějnici (Zuzana Podešvová), která jí podává lektvar, a z malé mořské víly je lidská bytost, i když němá. Avšak v osudovou chvíli při záchraně prince se objevuje princezna z Diamantového království (Kristýna Otepková), jež je princem omylem považována za jeho zachránkyni, kterou si nakonec vezme za ženu. A jak to skončí s malou mořskou vílou? Bohužel špatně, rozplyne se v mořskou pěnu.

     Barbora Maléřová, autorka scénáře i písní, se inspirovala pohádkou dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. V představení zaznívá 12 krásných písní s chytlavou melodií i rytmem, střídají se sólisté i sbor, což dodává příběhu na dramatičnosti. Spoluautorem hudby je Ondra Malina, který zároveň celý muzikál zvučil. Muzikál nastudoval pěvecký sbor Skřivani a je to již deváté muzikálové představení, které pěvecký sbor zpracoval.  Kromě představení pro veřejnost pěvecký sbor odehrál ještě další čtyři představení pro základní a mateřské školy z Rožnova a okolí.

                                          D. Gužíková

FOTO ZDE

Sbor Skřivani

ČESKÉ DĚJINY OČIMA DEVÁŤÁKŮ

Jak lze všem bez rozdílu přiblížit – zajímavě a neotřele – výrazné mezníky a osobnosti našich národních dějin?  

Jak jinak než po vzoru J. A Komenského … hrou! A právě takto si odpověděli žáci 9. třídy naší školy. U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa si pod vedením zástupkyně školy Mgr. Daniely Křištofové a učitelky dějepisu paní Drdové připravili pro své spolužáky, rodiče i širší veřejnost originální divadelní představení, které připomnělo významné české osobnosti, dějinné události a příběhy. A tak v pátek 26. října obživli na jevišti hornobečvanského kina např. franský kupec Sámo, Přemysl Otakar II., „král železný a zlatý“, či „Otec vlasti“ Karel IV. Mistr Jan Hus vyzval publikum k životu v pravdě, víře a míru, kníže Svatopluk zase popřál naší republice další roky samostatné existence a svobodného vývoje.

Divadelní pásmo bravurně a s vtipem řídilo moderátorské duo Martin Holzer - Magdaléna Kadavá.

 Dopolední představení bylo určené především žákům naší školy. Poté následovalo slavnostní zasazení lípy, našeho národního stromu, před budovou školy doprovázené zpěvem naší hymny. V odpoledních hodinách už zkušení herci znovu zopakovali své výkony před širším publikem, které tvořili především rodinní příslušníci. Odměnou jim byl vřelý potlesk.

Závěrem můžeme říci, že se oslavy výročí vzniku Československa vydařily a pro mnohé se staly příjemnou vzpomínkou i nevšedním zážitkem.

FOTO ZDE

 

Fotogalerie: 100 let

ZPRÁVY Z ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

31. 10. 2018

V anglosaských zemích se dnes, den před svátkem Všech svatých, slaví Halloween, který se z křesťanského svátku vyvinul. Především děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu, aby si tradičním pořekadlem trick or treat vykoledovaly sladkosti.

I my ve škole jsme se jako každý rok těšili na bláznivě strašidelný den! Učili jsme se v hrůzostrašných kostýmech ve strašidlácky vyzdobených třídách. Halloweenské komando sestavené ze strašidel žákovského parlamentu připravilo kvíz, jedové nápoje a úkoly pro ostatní strašidla školou povinná. Húúú-húúú-húúú-búúú-búúú-búúúdeme se bát a těšit zase za rok… 

FOTO ZDE

 

Fotogalerie: Halloween

Zpráva o realizaci projektu 

Pohyb a komunikace namísto počítače" - 16. 10. 2018

16. října 2018 se v rámci projektu přeshraniční spolupráce „ Pohyb a komunikace namísto počítače“ uskutečnilo úvodní testování žáků ve vybíjené, odbíjené a basketbalu v Lietavské Lúčke. V rámci zážitkového vyučování jelo 40 žáků (20 ze ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva a 20 ZŠ Lietavská Lúčka) na zeměpisný výlet do Muzea lidové architektury v Čičmanech.

Úvodního testování v míčových hrách se zúčastnilo celkem 40 žáků (20 ze ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva a 20 žáků ze ZŠ Lietavské Lúčka).

Žáci 1. stupně soutěžili ve vybíjené, družstvo bylo smíšené pět chlapců a pět dívek z každé školy. Žáci druhého stupně si zahráli odbíjenou a basketbal (10 žáků ze ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva a 10 žáků ze ZŠ Lietavské Lúčky). Družstva byla smíšená.

Všichni účastníci obdrželi občerstvení, žáci z Horní Bečvy oběd a svačinu na cestu.

Úvodní testování se vydařilo. Žáci si zasportovali, poměřili své síly a navázali nová přátelství. Výlet se líbil. Žáci i učitelé odcházeli a odjížděli spokojeni, všichni budeme trénovat a na jaře dosáhneme určitě lepších výsledků.

                     Mgr. Daniela Křištofová

VÍCE ZDE

FOTO ZDE

 

 

_______________________________________________________________

 

Zpráva o realizaci projektu 

Pohyb a komunikace namísto počítače" - 18. 10. 2018

18. října 2018 se v rámci projektu přeshraniční spolupráce „ Pohyb a komunikace namísto počítače“ uskutečnil Atletický pětiboj na Horní Bečvě a zeměpisný výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V Atletickém pětiboji soutěžilo celkem 20 žáků (10 z Horní Bečvy, 10 z Lietavské Lúčky), žáci soutěžili ve dvou kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň. Za každou školu soutěžilo v družstvu pět dívek a pět chlapců.

V rámci pětiboje plnili tyto disciplíny: trojskok z místa, lehy – sedy 2 minuty, přeskoky přes švihadlo – 2 minuty, driblink – 2 minuty a hod medicimbalem.

40 žáků (20 ze ZŠ Lietavská Lúčka a 20 žáků ze ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva) se zúčastnili zeměpisného výletu do Valašského muzea v přírodě, kde si v rámci zážitkového vyučování prohlédli Dřevěné městečko.

Všichni účastníci obdrželi občerstvení, závodníci drobné ceny a naši hosté ze Slovenska oběd a svačinu na cestu.

Sportovní den, i když nám počasí nepřálo a museli jsme soutěžit v tělocvičnách, se vydařil. Výlet se líbil. Všichni odcházeli a odjížděli spokojeni, někteří budou trénovat a na jaře dosáhnou určitě větších výsledků.

 Mgr. Daniela Křištofová

VÍCE ZDE

FOTO ZDE

Fotogalerie: Projekt - pětiboj + muzeum

 

Podzimní tvoření v 5.A

Podzimní tvoření v lese FOTO ZDE

Práce s přírodninami FOTO ZDE

Zdobení dýní FOTO ZDE

__________________________________________________________________________

Beseda se spisovatelkou 

Ve dnech 9. a 10. října navštívila naši školu spisovatelka Ivona Březinová. Paní Březinová je autorka mnoha dětských knih. Žáky seznámila se svými knihami a pohovořila o tom, kde čerpá témata ke svým knihám.

Například poslední kniha „Řvi potichu, brácho“ je o malém chlapci s poruchou autismu. Aby tuto knihu mohla napsat, téměř dva roky studovala odbornou literaturu o autistech a radila se s odborníky. Další knihy, které byly o závislostech (například o drogách nebo bulimii), napsala teprve poté, co si načetla různé knihy a časopisy a chodila mezi tyto lidi a oni jí anonymně vyprávěli své příběhy.

Na závěr besedy dětem odpověděla na otázky a podepsala knihy.

Beseda byla nejen zajímavá, ale i poučná. Žákům i učitelům se velmi líbila.

 

Fotogalerie: Beseda

ZÁZNAM REGIONÁLNÍ TELEVIZE Z OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

__________________________________________________________________

Otevírání nového víceúčelového hřiště na Horní Bečvě

 

V pátek 14. 9. 2018 se otevřel nový sportovní areál u naší školy.

Součástí areálu je víceúčelové hřiště, dvě hřiště na badminton, vrh koulí, atletický ovál, skok daleký, sada posilovacích strojů a také hřiště na florbal nebo hokejbal a v zimě, pokud nám to dovolí přírodní podmínky, i hokej. Na hřiště získala obec dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z programu INTEREG – Přeshraniční spolupráce s obcí Lietavská Lúčka.

Slavnostního otevření areálu se zúčastnil pan hejtman Jiří Čunek,  pan Petr Hradil ředitel firmy Swietelsky (zhotovitel akce), starostové okolních obcí, ředitelé škol rožnovského regionu, pan starosta Marián Slivjak a ředitelka školy paní Daniela Bitušiaková z Lietavské Lúčky, občané Horní Bečvy a žáci naší školy.

V rámci programu se uskutečnil turnaj ve vybíjené a v minikopané. Vybíjenou vyhráli žáci z Hutiska Solance, v minikopané zvítězili žáci z Dolní Bečvy. Po vyhlášení výsledků vyběhla „Nůžková štafeta“, která předala nůžky panu starostovi Bernátovi, panu hejtmanovi Čunkovi, panu řediteli Hradilovi a našemu panu řediteli Děckému, kteří přestřihli pásku, a tím byl náš areál otevřen.

Víceúčelové hřiště je výstupem projektu „Společný pohyb a komunikace namísto počítače“. Tento projekt bude realizovat naše škola spolu se školou z Lietavské Lúčky. Součástí je testování žáků v tělesné zdatnosti, poznání státu a regionu partnera. Učitelé z obou škol provedou dva učební bloky na téma - ČR a region Valašsko – naše paní učitelka odučí v Lietavské Lúčke v českém jazyce a paní učitelka z Lietavské Lúčky odučí dva bloky u nás ve slovenštině na téma SR a zajímavosti z Žilinského kraje. Součástí bude i test, který má zjistit, co si žáci o krajině zapamatovali. Jsme zvědavi, jak si naši žáci poradí se slovenštinou a děti z Lietavské Lúčky s češtinou. Kdysi to nebyl žádný problém, ale dnes zjišťujeme, že některým, nám běžným, slovům naše děti nerozumí. Dále se uskuteční výlety a sportovní turnaje ve vybíjené, odbíjené, košíkové a v atletickém 5-boji. Věříme, že součástí různých aktivit nebude jen soutěživost a bojovnost získat první místo, ale že se naši žáci navzájem poznají a naváží kamarádské vztahy, najdou spolu společný jazyk. Vždyť přece „Společný pohyb a komunikace namísto počítače“ je správná volba.

Děkujeme našemu zřizovateli obci Horní Bečva – starostovi, ale i ostatním zastupitelům, kteří podpořili celý projekt, obci Lietavská Lúčka, firmě Swietelsky za zhotovení hřišť, projekčnímu týmu pana Arch. Kunetka, firmě Lavi Engieneering za technický dozor a všem, kteří se na hřišti podíleli.

FOTO ZDE

Zpravodajství  regionální televize

Mgr. Daniela Křištofová

 

Fotogalerie: Školní hřiště

____________________________________________________

Organizace školního roku 2018/2019

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou trvat od pondělí 25. února 2019 do neděle 3. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je státním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020  začne v pondělí 2. září 2019.

 

_____________________________________________________

PRAVIDLA PRO POUŽIVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ VE VYUČOVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2018 dochází k úpravě školního řádu týkající se zákazu používání mobilních telefonů během vyučování a při pobytu ve školní družině. Dobou vyučování se rozumí vyučovací hodiny včetně přestávek. V případě nutnosti mohou rodiče kontaktovat kancelář školy (tel. 571 645 002).

K tomuto opatření jsme přistoupili v zájmu zlepšení komunikace, vzájemných vztahů a rozvoje osobnosti žáků.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Školní rok 2017/2018

Úspěch našich žáků

V úterý 19. června se družstvo chlapců ve složení, Adam Závorka – 1. třída, Matyáš Ondruch – 2. třída, Jiří Vašut – 3. třída, Martin malina – 4. třída a Jakub Kubeša – 5. třída, zúčastnilo okresního kola Atletické všestrannosti ve Valašském Meziříčí. Soutěžili v hodu kriketovým míčkem, běhu 60 m, běhu 600 m a skoku do dálky.

Největší úspěch dosáhl Adam Závorka z 1. třídy, který obsadil 1. místo s 910 body a Martin Malina ze 4. B se umístil na 2. místě s počtem bodů 1551.

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotogalerie: Atletika

Fotogalerie: Úvod

_____________________________________________________________

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ - více ZDE

_____________________________________________________________

Fotogalerie: Závod všestrannosti 2018

_______________________________________________________________

Bečvanský skřivan 2018

Proč se tolik lidí „hrne“ do hornobečvanského kina? No přece dnes v pátek 23. března se tu koná velmi oblíbená a populární akce, kterou pořádá základní škola a to je Bečvanský skřivan 2018 – 16. ročník pěvecké soutěže žáků 2. stupně. Letos se této akce zúčastnilo 9 děvčat a 1 chlapec. Celým programem nás s vtipem a profesionálně provedly Viktorie Doležálková a Tereza Rusňáková. Úvod soutěže obstaral pěvecký sbor základní školy pod vedením p. uč. Dity Gužíkové. Zazněly písně Thuma Mina a They Don´t Care About Us. To byl velmi pěkný a zajímavý začátek. Potom vystoupil spolek Dance Rebels – Group Nine pod vedením S. Stromšíkové a 6. A předvedla taneční ztvárnění Malého prince (nacvičily Jana Kolaříková a Dita Gužíková). Mladší děti z Dance Rebels Kids vystoupily pod vedením Ivy Huňařové, zatancovala i 6. B a předvedli se také Dance Rebels Juniors (Show Dance Superheroes).

Poté už začala soutěž ve zpěvu, na kterou se všichni moc těšili. Slyšeli jsme pěkné písně nejen v češtině, ale i v angličtině. Porota to neměla vůbec lehké, protože všech 10 soutěžících podalo skvělé výkony. Předsedou poroty byl zpěvák Kristian Alexander Šebek z Brna, interpret v tamějším divadle Slunečnice a také herec, který je známý i tím, že zpíval naši hymnu na loňském hokejovém finále play off v Brně. A také nám zazpíval píseň v angličtině Cry Me a River od Michaela Bublého. Dalšími členy poroty byli: Radim Cimbala, Michal Fojtů, Jana Poláchová, Rudolf Bernát, Radim Gálik a Jan Děcký.

A jak to vše dopadlo? Vítězkou se po zásluze stala Magdaléna Kadavá s písní „Never Enough“. Při jejím zpěvu sál ztichl, výkon to byl excelentní. Druhé místo si odnesla Radka Žitníková za píseň „Nechte zvony znít“ a bronzovou příčku obsadila Kristýna Otepková, která zazpívala „Prídi, Janík premilený“. Cenu poroty získala Terezie Blinková za píseň „Lásko“. Dalšími zpěváky byli: Zuzana Podešvová, Josef Němec, Kateřina Blinková, Angela Davidson, Natálie Šuláková a Marie Horutová. Všichni ocenění dostali květiny a hodnotné dárky, na které přispěli obecní úřady z Horní a Prostřední Bečvy, SWAH Horní Bečva, Marie Bartošková z místního květinářství a Aleš Stromšík – uzenářství, vždy věnuje každému soutěžícímu párek v rohlíku.

Přeplněný sál obdivoval nejen výkony soutěžících, ale i doprovodný program jednotlivých tříd. Deváťáci v červených mikinách zazpívali „We Are the Champions“, jejich zpěv doprovázelo promítání fotek z různých akcí, které měli během školní docházky. Na pódium pozvali svoji tř. učitelku Jitku Bordovskou a poděkovali jí za trpělivost, kterou s nimi měla. 8. třída nacvičila s humorem divadlo Svátky u Skřivanů, sedmáci zatančili na píseň River. Velký aplaus získala uklízecí četa z 9. třídy za originální tanec se smetáky. Divákům se moc líbila skupina Group Nine (bývalí žáci naší školy) s tancem Little Party.

A přiblížil se konec Skřivana. Obě výborné moderátorky pogratulovaly vítězům a poděkovaly všem těm, bez kterých by se tato soutěž neuskutečnila: Martině Šrámkové za klavírní doprovod, Tomáši Machálkovi za úžasné ozvučení, Kamile Maliňákové za nádhernou výzdobu, všem učitelkám za nacvičování a pomoc při organizaci. Avšak největší poděkování a potlesk všech v sále si zasloužila a krásnou kytici dostala hlavní organizátorka Skřivana p.uč.Dita Gužíková, bez které by se tato velmi zdařilá a veřejnosti oblíbená akce nemohla uskutečnit. Večer sál osiřel, skončil 16. ročník Bečvanského skřivana a my se budeme společně těšit na jeho 17. pokračování v roce 2019.

                                                                                                 Marie Němcová


 

FOTO ZDE

Informace o realizovaných projektech OP VK Výzva 56 a Výzva 57

Více informací  ZDE

 

___________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva

skola@zshornibecva.cz

544
Horní Bečva
756 57

ředitelka 571 645 329, 775 293 409
zástupce řed. 571 627 715, 725 022 472
kancelář 571 645 002

Vyhledávání

___________________________

                BAKALÁŘI   

        vstup do elektronické ŽK

___________________________

_______________________________

JENOM TŘÍDIT NESTAČÍ

NÁVRAT K ŘEMESLU

_______________________________

IROP

_______________________________

Společný pohyb a komunikace namísto počítače

 

 

_______________________________________________

 

Projekt ,, VedoMOSTY – ukážeme, čo vieme“ 

    

                                                                                                         

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode