CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU?

 

5.3.   - odpolední beseda o školní zralosti a zápisu do

ZŠ - vhodné pro rodiče všech dětí, v 15.00hod.

6.3.   - nejstarší děti navštíví 1. třídu v ZŠ- dopoledne

6.3.   – stř. a nejml. děti navštíví knihovnu - dopoledne

6.3.   - LOGOPEDIE

7.3.   - 5.lekce plavání

 

13.3.  – LOGOPEDIE  - tentokrát dopoledne

14.3.  - 6.lekce plavání

15.3.  – navštíví nás exotická zvířátka a žongléři

          Od 9.00hod. 50,-Kč

18.3.  – Vítání občánků- děti s p. uč. Janou Kurkovou

 

20.3.  - VYNÁŠENÍ MORENY( první jarní den) dle počasí

20.3.  - LOGOPEDIE

21.3.  - 7.lekce plavání

22.3.  – nejstarší děti navštíví knihovnu - dopoledne

 

26.7.  – navštívíme káně Julču u Bothů (předvede nám

přílet, odlet), dle počasí

27.3.  - divadlo „PSÍ STAROSTI“ ,v 9.00hod. (40,-Kč)

27.3.  - LOGOPEDIE

27.3.  - odpolední tvořivé Velikonoční dílny

28.3.  - 8.lekce plavání

29.3.  - v ZŠ prázdniny, opět nahlaste docházku svého

dítěte

30.3.  – Velký pátek, státní svátek

______________________________________

O z n á m e n í

Vedení ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva oznamuje, že zápis do I. třídy se koná

v úterý 10. dubna 2018  od  13,00  do  17,00 hodin v budově školy.

Přineste, prosím, s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

 

Mgr. Jan Děcký, ředitel školy

 

Akce MŠ Horní Bečva                                                     

            Plánované   akce   školy   2017/2018:                                                                                                            

 

*První zvonění na OÚ                     slavnostní zahájení šk. roku,vystoupení dětí MŠ

*schůzka pro rodiče                        informativní,v září

*divadelní představení v MŠ           dle nabídek div.společností,cca 1x v měsíci

*muzikál v kině                              hrají a zpívají děti ze ZŠ

*logopedie v MŠ                              celoročně, Mgr. Eva Kudrnová

*vítání občánků na OÚ                   dle potřeby oú- 2-3x v roce

*beseda v myslivně                        myslivna sdružení Hubert-Horní Bečva

*další besedy                                  dle domluvy: s policistou, s požárníkem, s kynologem

*podzimní výlet                              zábavní centrum v pivovaru Rožnov pod Radhoštěm

*saunování dětí v MŠ                      v zimních měsících

*mikulášská nadílka                        spojena s programem divadla Maringotka

*Vánoční tvoření s rodiči                 odpolední dílnička-nabídka výtvarných činností pro rodiče s dětma

*Vánoce v MŠ                                  pečení cukroví, zdobení stromečku a jiné zvyky, nadílka

*beseda s dět.psychologem             o školní zralosti, poruchách chování apod.

*sněhovánky                                    hry se sněhem, bobování

*lyžování                                          kurz v areálu u Sachovy studánky

*plavecký výcvik                              s instruktorkou v krytém bazénu v Rožnově pod Radh.

*měsíc knihy                                    beseda s knihovnicí a výstava knih, čtení dětmi ze ZŠ

*vynášení Moreny                            loučení se zimou

*Velikonoční tvoření s rodiči           odpolední dílnička-nabídka výtvarných činností pro

                                                       rodiče s dětma

*Velikonoce v MŠ                            velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázky aj.

*Den Země                                      úklid v okolí MŠ-zahrada, brigáda s rodiči, táborák

*koncert ZUŠ                                  ve spolupráci s p. Blinkou

*Den matek                                     besídka pro maminky a vystoupení pro klub důchodců

*MDD-karneval                               oslava dne dětí, hledání pokladu, sportovní dopoledne,

                                                      karnevalový rej, malování na obličej

*školní výlet                                    zoologická zahrada, seznamování s exotickými zvířaty a

                                                       dopravními prostředky ve městě

                                                       na Bílou- zábavní park

                                                       do Valašského muzea v přírodě

*turistické výlety                             např. k přehradě, na Martiňák

*rozloučení s MŠ                              slavnostní dopoledne/odpoledne

*spaní v MŠ                                      pro děti odcházející do 1.třídy ZŠ

*balonková šou                                na rozloučenou před prázdninami

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode