2016/2017

____________________________________________________

Zeměpisná olympiáda

1. února se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci byli rozděleni do tří kategoriÍ.  Kategorii A řešili šesťáci, jejich otázky se týkaly hlavně vesmíru, kategorie B je pro 7. třídu, v té se objevily otázky z regionálního zeměpisu. Kategorie C je společná pro 8. a 9. třídu, žáci odpovídali na otázky ze sociální sféry a zeměpisu České republiky. 

Vítězové školních kol reprezentovali naši školu v okresním kole  21. 2. 2017 na Základní škole Pod Skalkou. 

Kateřina Blinková z 6. třídy obsadila 6. místo, Vašek Křenek ze 7. třídy byl třetí a osmák Martin Holčák byl desátý.

Všem děkujeme za krásná umístění!
____________________________________________________

______________________________________________________

Školní kolo chemické olympiády – 53. ročník

V průběhu konce roku 2016 žáci vypracovávali studijní teoretickou část chemické olympiády. Poté, 7.2.2017, po odevzdání teoretické části napsali kontrolní test. 10.2.2017 v učebně chemie a fyziky měli třetí část chemické olympiády, v které si vyzkoušeli své praktické dovednosti. Teoretická a praktická část se týkala přírody, papíru, sběru druhotných surovin, recyklace materiálů, kyselin, zásad, acidobazických indikátorů, ozonu, peroxidu vodíku, matematických výpočtů a samotných praktických pokusů, pozorování a jejich vyhodnocení.

Tabulka výsledků:

Žáci body teorie body test body praktika body celkem procento pořadí
Tomáš Malina 70/28,5 70/12 30/10 50,5 29,71 4
Filip Gašparík 70/43 70/20 30/22 85 50 1
Tomáš Cverna 70/39,75 70/22 30/16 77,75 45,71 2
Adam Křenek 70/32 70/19 30/13,5 64,5 37,94 3

 

Závěrem mohu dodat, že chemická olympiáda kategorie D je pro žáky 8. a 9. tříd. Tento rok je rokem sbírání zkušeností. Výše uvedení jsou žáky 8. třídy a proto ještě nemohou mít takové vědomosti, aby mohli konkurovat vyššímu 9. ročníku.

Výsledky jsou zpracovávány v letošním roce centrálně, / důvodem je lepší statistika a vyhodnocení úrovně vědomostí žáků v celé republice/ pomocí počítačů. Po již ukončeném školním kole budeme čekat na výběr postupujících žáků do okresního kola. Předpoklad je, že by měli postupovat dva nejlepší žáci ze školy. Okresní kolo se bude konat v březnu v Gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

I přesto jim gratuluji ke krásným výsledkům, a to hlavně v praktické části, protože není ve škole chemicko – fyzikální kroužek, kde by si mohli žáci své teoretické znalosti prakticky rozšiřovat. Doufejme, že tyto úspěchy z předchozích tří let najdou cestu i k dalším žákům a k popularizaci „nepotřebných předmětů“ jako je fyzika a chemie.

Tímto děkuji za účast ve školním kole a začneme se připravovat na okresní kolo.

Ing. Ivan Lukačovič, učitel chemie a fyziky,

garant CHO na škole T.G.M. Horní Bečva

Foto

______________________________________________________

MLADÝ CHEMIK

V průběhu prosince loňského roku 2016 se konalo 2. kolo celostátní soutěže „ Mladý chemik“. Ze 102 základních škol, z okresu Nový Jičín a okresu Zlín, které navštěvuje přibližně 2600 žáků 9. tříd, se zúčastnilo této soutěže 80 žáků z 37 základních škol. Jejich úkolem bylo vypracovat teoretický test platný pro celou republiku. Z 2. kola postoupilo nejlepších 31 žáků do 3. celostátního kola.

Počet bodů ve výsledcích:

1. –  5 .       místo        94 – 90 bodů

6. –18.    místo         90 – 80 bodů

19. – 31.  místo        79 – 74 bodů

32. – 42.  místo        73 – 70 bodů

43. – 60.  místo        69 – 62 bodů

61. – 70.  místo        61 – 52 bodů

70. – 80.  místo        51 -  29 bodů

Tabulka ukazuje, jak těsné jsou rozdíly mezi soutěžícími, a  o to větší je pochvala pro ně samotné a vyzvednutí jejich vědomostí.

Naši školu reprezentovali:

Pavel Mužátko                                    39. místo                              71 bodů

Adriána Závadská                               52. místo                              62 bodů

Petr Kasala                                         63. místo                              59 bodů

 

Ing. Ivan Lukačovič

________________________________________________________________________

Dějepisná olympiáda 2016 – 2017

Koncem listopadu 2016 proběhl na naší škole 46. ročník olympiády z dějepisu. Tohoto školního kola se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. tříd.

Tematické zaměření letošního ročníku znělo: Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století, poněvadž v květnu 2017 si připomeneme 300. výročí narození této panovnice.

Soutěžící měli šanci získat maximálně 60 bodů, všichni byli úspěšní, ale jen jeden mohl vyhrát, a tím vítězem se stal Tomáš Cverna z osmé třídy. Druhé místo obsadil Tomáš Křenek a třetí skončil Martin Holčák – rovněž žáci osmého ročníku.

Tomáš Cverna a Tomáš Křenek reprezentovali naši školu v okresním kole, které se konalo 17. ledna 2017 ve Valašském Meziříčí na zámku Kinských. Přestože úkoly byly poměrně náročné, oba chlapci se jich zhostili s úspěchem. Dokonce Tomáš Cverna získal ocenění ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL.

Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Co dodat na závěr?

Těšíme se na další ročník dějepisné olympiády, který se bude pravděpodobně týkat našeho prvního československého prezidenta – T. G. Masaryka.

                                                                                             

                                                                                            Mgr. Jarka Křížová

________________________________________________________________________

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode