Vzdělávací

2014/2015

Setkání s Allie

Poslední zimní čtvrtek za námi do školy přijela Allie (Catherine Alexis Monck), šestnáctiletá dívka z Kentucky. Mladá Američanka je v letošním školním roce na výměnném pobytu v České republice a k nám přišla, aby vyprávěla o sobě a svých zážitcích z Ameriky i z Česka. Allie si připravila krátkou prezentaci, po které následovala spousta dotazů našich dětí. Žáci měli jedinečnou příležitost setkat se a mluvit s rodilou Američankou své generace. V živé diskuzi si vyzkoušeli, jak dokážou rozumět a reagovat v angličtině a zároveň se dozvěděli zajímavé informace o jiné kultuře.

 

Besedy a přednášky za 1. čtvrtletí školního roku 2012/2013

Za první čtvrtletí tohoto školního roku proběhlo několik vzdělávacích akcí pro žáky 2. stupně .Pro 6. ročník jsme uspořádali besedu o dospívání, pro 7. ročník besedu o vztazích a komunikaci v rodině, o vztazích a pravidlech soužití v třídním kolektivu. 8. ročník měl přednášku o šikaně a také přírodopisný cyklus o výskytu vlků, rysů a medvědů na území CHKO Beskydy. V 9. ročníku proběhla přednáška o Bibli a beseda o jednotlivých typech temperamentu člověka a jejich využití v praktickém životě.

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Celníci ve škole

Ve středu 25. září 2013 nás v rámci protidrogové prevence navštívili pracovníci Celní správy Olomouc. Poutavou formou žáky seznámili s nebezpečím návykových látek. Informovali je o druzích drog, jejich pašováním do naší země a jejich zjišťování při kontrolách na letišti a na cestách. V rámci besedy žáci zhlédli dokumentární film, který ukázal některé zásahové akce celníků. Vyvrcholením celého programu byly ukázky práce psovodů, kdy psi vyhledávali ukryté drogy, zbraně nebo cigarety.

Program se žákům velmi líbil. Všichni věříme, že ukázky budou vážným varováním před užíváním návykových látek.

______________________________________________________________________________________________________________

Pravěk ve škole

V úterý 24. září 2013 se naši žáci zúčastnili výukového programu „Pravěk“. Děti se seznámily s vývojem člověka, jeho životem a způsobem obživy. Mohly si prohlédnout makety mamuta, tygra šavlozubého, pravěkého lovce, sochu Věstonické venuše a různé nástroje a zbraně, které v té době člověk používal. Někteří žáci si mohli vyzkoušet drcení obilí na kameni. Na závěr se mohl kolektiv třídy vyfotit před modelem mamuta.

______________________________________________________________________________________________________________

ZÁJEZD DO LONDÝNA

   Naše škola společně se školou z Velkého Týnce uspořádala ve dnech 12.-16.12. výlet do Londýna  a Brightonu. Vyjížděli jsme v brzkých ranních hodinách autobusem od naší školy. Cestou, která trvala 24 hodin, jsme přibrali žáky a učitele ze základní  školy Velký Týnec a společně jsme pokračovali přes Rozvadov do Německa, Belgie a Francie. V Calais jsme se nalodili na trajekt do Doveru, přístavního města na pobřeží Anglie. Po asi 90 minutách klidné plavby jsme spatřili bílé útesy Doveru.

  V 8 hodin ráno jsme se dopravili naším autobusem do Londýna. Vystoupili  jsme u Kleopatřiny jehly (Cleopatra’s  Needle) a pokračovali jsme na Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square), Piccadily Circus, Oxford Street do Čínské čtvrti a dále přes Green Park k Buckinghamskému Paláci (Buckingham Palace),  následně James’s parkem k budovám parlamentu se slavným Big Benem. Prohlédli jsme si Westminsterské opatství (Westminster Abbey), poté jsme šli k Londýnskému oku( London Eye).  Spletitým londýnským metrem jsme dojeli k British Museum kde jsme si prohlédli expozice různých kultur.

  Po noci strávené v náhradních rodinách jsme se vydali do Brightonu. Cestou jsme za silného deště a větru navštívili slavného Long Mana a útesy rozbouřeného pobřeží jižní Anglie. V Brightonu jsme se byli podívat v podmořském světě.

  Poslední  den jsme si prohlédli okolí Toweru, Tower Bridge a metrem jsme se dostali na Oxford Street. Po vyčerpávajících nákupech jsme se obtěžkáni taškami vydali na prohlídku katedrály Svatého Pavla, přes Millenium Bridge k Shakespearovu divadlu Globe, kde jsme si udělali pár fotografií a pokračovali jsme dále v naší prohlídce. Neopomněli jsme navštívit Kateřinské doky–historické přístaviště Londýna. Plně automatizovaným vláčkem DLR jsme se dostali k Námořnickému muzeu, mohli jsme vidět expozici Titaniku a další velmi zajímavé expozice. Kousek od muzea byl slavný Greenwich, na tomto místě jsme se rozloučili s Londýnem a čekala nás dlouhá a především únavná cesta domů.

   Z Londýna jsme vyjížděli v podvečer, při příjezdu do Doveru, jsme se opět nalodili na trajekt a plavili se do francouzského Calais a odtud jsme jeli směr Česká republika. Po únavné cestě jsme dorazili do našich domovů. Byl to velmi hezký výlet. Na Londýn budeme všichni s láskou vzpomínat


 

__________________________________________________________________________________

„Život v závislosti“

Žáci 8. ročníku  měli možnost setkat se s člověkem, který si prošel drogovou závislostí . Roman Povala otevřeně žákům ukázal, jak závislost člověka likviduje, jak poznamenává přátelství, rodinu, životní cíle a sny.

 

 Výlet k památníku na Kladnaté

Dne 24. 10. 2012 uskutečnili žáci 4. - 9. ročníku turistický výlet k památníku na Kladnaté. Místostarosta Horní Bečvy pan Josef Blinka žáky seznámil        s historií tohoto území a upozornil na události, které se zde udály v době 2. sv. války.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode