Kulturní

SKŘIVAN 2016

Výsledky:
1. místo      Sára Bílková
2. místo      Magdaléna Kadavá
3. místo      Markéta Vašutová
 
Cena poroty: Radka Žitníková, Emanuel Vala, Josef Němec
 
Porota: Daniel Křižka, Jana Poláchová, Alena Blinková, Jan Děcký, Rudolf Bernát
Moderátoři: Adéla Kubánová, Ivan Červenka
FOTO ZDE

2014/2015

__________________________________________________________

Skřivan 2015

Výsledky:

  JMÉNO
1. místo Sára Bílková
2. místo Monika Ondruchová
3. místo Karolína Matušíková
cena poroty Veronika Pařenicová
Kateřina Blinková
Simona Fiurášková
cena publika Monika Ondruchová
   

FOTO ZDE

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout

Nevím, jestli zavrzal skřivan na Hromnice, ale v pátek 13.2. 2015 v Horní Bečvě zavrzalo hned 26 skřivánků. Uskutečnil se již 17. ročník pěvecké soutěže „Bečvanský skřivánek“. Kulturní odpoledne začalo netradičně – tancem. Představil se nám valašský krůžek pod vedením Terezy Šrámkové a Aničky Ondruchové, po nich vystoupil pěvecký sbor Skřivani pod vedením Dity Gužíkové a mohlo se začít soutěžit.

V kategorii „Pískle“ (žáci 1. a 2. třídy) obsadila 1. místo Linda Pavelková, druhá byla Barbora Ondruchová a na třetím místě se umístil Filip Kubáň. V této kategorii udělila porota ještě tři ceny, a to Emě Vavříkové, Adélce Malinové a Václavu Holčákovi.

Žáci 3. – 5. třídy soutěžili v kategorii „Skřivánek 2015“. Z chlapců vyhrál Josef Němec z 5. třídy a z dívek získala titul Zuzana Podešvová ze 4. třídy. V této kategorii udělila porota také tři ceny, a to Kateřině Blinkové, Patricii Stromšíkové a Emě Fárkové.

Ceny do soutěže věnovali: Obec Horní Bečva, paní Bartošková z květinářství, paní Malinová z papírnictví a pan Stromšík z uzenářství. Všem děkujeme.

V rámci večera vystoupily třídy se svým tanečním programem. Prvňáci si zahráli na večerníčka, druháky strašil Jožin z bažin, třeťáci našli zvířata a věnovali je zpět panu hajnému. Čtvrtá a pátá třída si vybrala moderní tanec, na závěr vystoupila skupina Dance Rebels.

Chtěla bych poděkovat všem učitelkám za nácvik tanečků, a to paní Zuzaně Valové, Marii Děcké, Petře Farníkové, Daně Poláškové, Petře Blinkové, Drahomíře Vojkůvkové. Dále chci poděkovat Ivě Huňařové a Soni Stromšíkové za přípravu programu Dance Rebels, Terezce Šrámkové a Aničce Ondruchové za přípravu valašského pásma a Ditě Gužíkové a pěveckému sboru za krásné uvedení pěvecké soutěže.

Daniela Křištofová

________________________________________________________________

ABRAKA MUZIKA opět v naší škole

V úterý 21.10. 2014 se naši žáci zúčastnili kulturního vystoupení Abraka muziky z Hranic. Pořad s názvem " Nebuď darebák" byl zaměřen na prevenci kriminality. V krátkých vstupech se děti setkaly s krádeží, podvodem, vandalstvím, šikanou atd. Samy vyhodnotily nevhodné chování. Pořad byl proložen písněmi s touto tématikou. Program se všem velmi líbil.

Foto ZDE

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

SKŘIVAN 2014

Přesně měsíc po Skřivánkovi (pěvecká soutěž pro žáky 1.stupně Základní školy v Horní Bečvě) se uskutečnila obdobná soutěž pro žáky 2.stupně Skřivan. Byl to již jeho 12.ročník. V pátek 21.3. v podvečer se zaplnil kinosál v Horní Bečvě do posledního místa a moderátoři Ivana Růčková a Adam Solanský zahájili tuto velmi oblíbenou soutěž, kterou připravila s žáky p.učitelka Dita Gužíková. Diváci vyslechli krásné písničky nejen české, ale i slovenské, francouzské a anglické. Porota v čele s protest – songovým písničkářem, textařem a moderátorem Ziggy Hotváthem ( ostatní členové poroty: Marie Hruškovská, Jiří Blinka, Oldřich Ondryáš, Radim Gálik a Jan Děcký ) měla nelehkou úlohu vybrat nejlepšího zpěváka nebo zpěvačku. Vítězkou se stala Monika Ondruchová ( zpívala francouzskou písničku Je t´aime ), 2.místo obsadila Veronika Pařenicová ( Vyznanie ) a 3.místo si vyzpívala Sára Bílková ( Jablčko ). Ceny poroty získali Patrik Bouchal, Simona Fiurášková a Karolína Matušíková. Vítězové si odnesli pěkné ceny, na které přispěli : Ski areál Sachova studánka, Obecní úřad Horní a Prostřední Bečva, pan Petr Juřík z Prostřední Bečvy, pan Radomír Malina z místní elektro prodejny, paní Marie Bartošková z květinářství a pan Aleš Stromšík         ( uzenářství ).

Nejen zpěv byl slyšet v tento podvečer. Výbornou náladu umocnila i taneční vystoupení 6.-8.tříd. Vystoupily i obě deváté třídy se zpěvem, kterým se loučily se základní školou. Hosty Skřivana byli i akordeonový orchestr Bellowsband ze ZUŠ           z Rožnova p/R. pod vedením p.učitelky Martiny Šrámkové, Street dance nacvičila Iva Huňařová a pěvecký sbor Skřivani vedla p.učitelka Dita Gužíková.

Diváci byli tímto programem velmi nadšeni, každé vystoupení odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Skončil 12.ročník Skřivana, budeme se těšit na jeho 13.pokračování.

 

FOTO

____________________________________________________

Hornobečvanský Skřivánek

V pátek 21.února byl kinosál v Horní Bečvě plný k prasknutí, konal se zde totiž 16.ročník pěvecké soutěže žáků prvního stupně Skřivánek 2014, který má dlouholetou tradici. Účastníci zpívali nejen lidové písně, ale vybrali si i hity z pohádek, muzikálů a filmů. Celý program uváděli Monika Botková, Viktorie Doležálková, Samuel Rybár a Tomáš Cverna. Zpěváky doprovázel učitel hudby Josef Blinka, aparaturu obsluhoval Tomáš Machálek, režii celého programu se ujala zástupkyně ředitele Daniela Křištofová, výzdobu sálu obstarali žáci první, druhé a třetí třídy.

Přeplněný kinosál obdivoval výkony malých zpěváčků. Jednotlivé třídy si připravily pěkná taneční vystoupení, předvedl se i pěvecký sbor prvního stupně Zpívánky pod vedením p.učitelky Jany Klimzsové. V podvečer porota vyhlásila výsledky Skřivánka. Její předsedkyně Daniela Bitušiaková – zástupkyně ředitele z družební slovenské školy v Lietavské Lúčce, seznámila diváky s výsledky. V soutěži Pískle se na 3.místě umístila Kristýna Otepková, druhá skončila Angela Davidson a vítězkou se stala Ema Fárková. Protože výkony byly velmi vyrovnané, porotci udělili ještě cenu poroty Lindě Pavelkové a Jakubu Kubešovi. V kategorii Skřivančice zvítězila Terezie Blinková a Skřivánkem se stal Josef Němec. Cenu poroty získaly Zuzana Podešvová, Radka Žitníková a Kateřina Blinková. Byly rozdány květiny a ceny vítězům, všichni ostatní dostali sladkosti. Na závěr krásného pátečního podvečera zazpíval pěvecký sbor Skřivani pod vedením p.učitelky Dity Gužíkové, která připravuje obdobnou soutěž pro žáky druhého stupně Skřivan, který se uskuteční 21.března.

Skřivánek skončil, budeme se těšit na jeho 17.ročník.

                                                                                                  Marie Němcová

____________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

ABRAKA MUZIKA - internetová gramotnost

Dne 7. 1. 2014 navštívili žáci naší školy vystoupení interaktivního hudebního divadla Abraka Muzika z Hranic na Moravě. Program byl tématicky zaměřen na vzdělávání žáků v oblasti internetové gramotnosti. Účinkující za přímé účasti žáků se srozumitelnou a zábavnou formou snažili varovat před nástrahami a záludnostmi moderních způsobů komunikace. 

____________________________________________________________

________________________________________________________________

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve středu 29. 1. 2014 před pololetním vysvědčením k nám přijela mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost The Bear Educational Theatre, která se zaměřuje na výuku angličtiny formou interaktivních vzdělávacích představení. Tři herci (britské, španělské a české národnosti) zahráli v kinosále Horní Bečvy dvě představení v angličtině. Ve hře Jackie and the Giant se žáci 4. - 6. třídy zapojili do příběhu malé Jackie utíkající před zlým obrem, který ji chtěl sníst. Protože obr, který mluvil jen anglicky, mohl sníst i děti v publiku, musely s Jackie spolupracovat, aby ho společně porazili. Žáci 7. – 9. tříd pak řešili případ vraždy jednoho z herců kabaretu  v kriminální love-story nazvané The Detectives. V obou představeních se děti podílely na vývoji a řešení příběhů, přičemž využívaly svých znalostí angličtiny a některé z nich vystoupily přímo na jevišti. Divadlo dětem zprostředkovalo nejen dobrou zábavu, ale i pozitivní zážitek z porozumění hry v angličtině a z kontaktu s anglicky hovořícími lidmi.

Muzikál 2013

Pohádkový muzikál  Jak osli vysvobodili víly aneb I sen může napravit zahráli a zazpívali 20. června 2013 členové pěveckého sboru Skřivani.

Dvě představení se uskutečnila dopoledne pro žáky ZŠ i MŠ, odpoledne pak pro veřejnost.

Příběh o nápravě dvou provinilců se odehrává během svatojakubské noci, plné čárů a kouzel. Samozřejmě zde nechybí čarodějnice, čerti, víly, vodník, bezhlavý rytíř, Bílá paní a další pohádkové bytosti.

Scénář k muzikálu napsala žákyně 9. ročníku Barbora Kohoutová, hudební části se věnovala p. uč. Dita Gužíková, režii měla na starosti zástupkyně ředitele Daniela Křištofová.

   

FOTO

____________________________________________________________________________

SKŘIVAN 2013

Již 11. ročník pěvecké soutěže Skřivan se uskutečnil 5. dubna 2013 a kinosál opět praskal ve švech, poněvadž i tentokrát si ho nenechali ujít skalní fanoušci a příznivci. A měli se na co těšit, program byl opravdu pestrý, na pódiu se střídal zpěv, tanec, ale také vtipné glosování moderátorů Barbory Podešvové a Dominika Opálky.

A samozřejmě nemohli chybět Skřivani, pěvecký sbor základní školy, kteří celý program zahájili hebrejskou písní Hene ma tov a V domě straší duch. Taneční vystoupení vnesla do programu energii a nadšení – mohli jsme zhlédnout street dance, hip-hop, ale také něžné provedení Pomády, které sklidilo bouřlivý potlesk. Příjemným zpestřením bylo vystoupení akordeonového orchestru pod vedením paní učitelky Martiny Šrámkové, vystoupení bývalých Skřivančic Kateřiny Holčákové          s písní Unfaithful od Rihanny a Kateřiny Barošové, která zaujala písní E.T. Katy Perry a poprvé, ale s velkou odezvou se na Skřivanovi představil Adam Fuska se svými žáky a zpěvačkou Veronikou Podešvovou, v jejich podání zazněly známé písně jako What’s up, V slepých uličkách a další.

Soutěžících bylo letos čtrnáct. Mísily se styly a žánry, vedle češtiny zazněla slovenština a angličtina a pestré byly také doprovody. Vedle doprovodné kapely (Zdeněk Poruba – baskytara, Veronika Podešvová – kytara, Jiří Blinka – bicí, Dita Gužíková – klavír), zazněl klavír nebo kytara, ale také dechová hudba.

A jak rozhodla naše spravedlivá a odborná porota? Svým pronikavým hlasem si       3. místo vyzpívala Monika Ondruchová (7.ročník) s písní Kdy vzlétnu já od Lucie Vondráčkové. S písní Tak sa neboj mama od skupiny Tweens a svou krásnou barvou hlasu zaujala porotu Veronika Pařenicová (7.roč.) a obsadila 2. místo. Bezprostředním projevem, výběrem písně „Nedaleko od Trenčína“ s doprovodem dechové hudby všechny ohromil Dominik Opálka (9. roč.), kterému patří titul Skřivan 2013. Porota navíc udělila dvě ceny a to Barboře Podešvové a Adéle Myslikovjanové.

Na závěr patří velké poděkování sponzorům: Obecní úřad Horní Bečva, Obecní úřad Prostřední Bečva, paní Bartošková, paní Křištofová a pan Stromšík.

Barbora Kohoutová

 

Postřehy žáků

Tento skřivan byl fakt suprový. Nejvíc se mi líbily tance (na kterých jsme si dali velkou práci),skvělí zpěváci,výborná kapela a nesmím zapomenout na výborné a skvělé moderátory. Myslím si, že dopadnul výborně a že další Skřivan dopadne taky tak.

Sandra Stromšíková, 7. třída

 

Nejvíce se mi líbilo, že tam je živá hudba. Líbili se mi i Dominik Opálka s Barčou Podešvovou - jak to uváděli. Bez nich by tam nebyla sranda .

Richard Žitník, 7. třída

 

Užasná zábava,skvělá kapela, zpěváci a také tance. Příprava na zpěv byla dlouhá, ale stálo to za to! Krásná výzdoba a celkově vše bylo tak výborné, jak jsem očekávala.

Aneta Nytrová, 7. třída

 

Skřivan tohoto roku byl prostě super, netýkal se však žádných oper. Zpěv, tanec, dobrá morálka a kdo to vyhrál? No přece Dominik Opálka.

Pařenicová, 7. třída

 


FOTO

Návštěva dětí v Domově pro seniory v Rožnově p.R.

 

5. prosince navštívil náš malý pěvecký sbor "Zpívanky" pod vedením Jany Klimszové Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, aby našim dědečkům a babičkám připomněl Mikuláše a zpříjemnil jim zimním pásmem dopoledne. Naši malí prvňáčci a druháčci se snažili, tancovali a zpívali s chutí. Nakonec našim seniorům předali i dárky. Namalovali jim dvě sluníčka, ať na ně svítí a září celý rok.

                                                                                                                                 Daniela Křištofová

              

                                                                      ____________________________________________________

 

Divadelní představení "Malované na skle"

Dne 13. 11. 2012 se žáci 2. stupně zúčastnili divadelního představení ,, Malované na skle" v Divadle loutek v Ostravě.

Malované na skle je muzikálová balada o Jánošíkovi a zbojnících, o lásce, přátelství a svobodě, ale i o andělovi a ďáblovi v lidských srdcích.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode